0 امتیاز
در قرار دادها توسط
برچسب گذاری دوباره توسط
سلام.در یک قرارداد ساخت و ساز بنای ساختمانی,با ۳سازنده شریک هم قرارد داد بستیم,ولی به قرار داد پایبند نبودنند ,در مواد ۱۲قرار داد شرط فسخ داشتیم که در صورتی که سازنده در حین انجام کار از انجام کار متوقف نماید وساخت خوداری نماید مالکین با اراده خود می توانند فسخ کرده و هر چه کار کرد سازنده تا به حال را اعم از عوارض شهرداری,بلا عوض مالکین,مالیات ودارایی و غیره به عنوان ضرر وزیان به نفع خود مصادره نماید. به این ترتیب در مرحله اول ایفای تعهد خواندگان را و در خواست ضمانت نامه ساخت به مبلغ ۸۰۰۰۰۰۰۰ تومان مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰بلاعوض به مالکین بپردازد ,که سازندگان بدون پرداخت مبالغ که در قراد ذکر شده بود قبل از تحویل ملک بپردازد وبعد کلید تحویل بگیرد,که بدون اجازه مالکین وتحویل کلید در بنگاه وعدم صرت جلسه تخریب نمودنند و دیگر به انجام کاری دست نزدنند ,نسبت به ایفای تعهد شکایت کردیم ولی بعد از رای واجراییه بر علیه انها اقدامی نشد ,لذا از شرط فسخ استفاده کرده واعلام فسخ کردیم وتنفیذ فسخ نیز از دلد خواه خواستیم که چند روز دیگر وقت رسیدگی داریم,در شعبه قبلی نیز اجراییه صادر شد وبه ما اعلام شد که دستور جلب وتوقیف انوال ان صادر شده.به این جهت ما در عمل انجام شده قرار گرفتیم ونمی دانیم که فسخ را در پیش بگیریم یا حکم اجراییه را؟؟؟البته لازم به ذکر است در مورد اجراییه پنج ماه به شعبه مراجعه میکردم ولی ترتیب اثر نمی دادنند ,ولی بعد از اعلام فسخ قرار داد با لایحه ایی که در پرونده اجراییه چند ماه قبل گذاشته بودم ترتیب اثر داده شد.و در حال حاضر نمی دانم کدام راه را در پیش بگیرم؟؟؟؟ وایا با اعلام فسخ ملک مخروبه شده را ساختی انجام نشده را میتوانم تصرف کنم البته حکم اولییه را در این ماه میگیرم؟؟؟؟؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط

سلام

شما دادخواست تنفیذ فسخ را پیگیری کنید تا علاوه بر مطالبه خسارات بر ملک خود نیز متصرف شوید . برای آشنایی با طریقه دفاع از این دعاوی به کتاب «دعوای فسخ معامله در رویه دادگاه ها - انتشارات چراغ دانش» مراجعه کنید.


...