0 امتیاز
در قرار دادها توسط
برچسب گذاری دوباره توسط
با سلام
در معامله ای در ازای واگذاری زمین 200 متری به سازنده ، دو واحد آپارتمان پیش خرید نمودم
واحد ها به من تحویل داده شد اما سازنده پس از تحویل متواری شد و به خاطر اینکه سند زمین را رهن وام بانک مسکن قرار داده بود و تقسیط ننموده بود
بانک سند ملک را از اجرای ثبت به نام خود انتقال داد
اکنون با استناد به پرونده اجرایی ثبت اسناد و اخطاریه تخلیه و این واقعیت که امکان ایفای تعهد توسط سازنده وجود ندارد !!!
آیا بطلان معامله به سبب مستحق اللغیر درآمدن مبیع و مطالبه وجه ارزش روز دو واحد آپارتمان معقول و بدون مشکل است؟؟؟
اگر نکته ای به کار می آید لطف فرموده راهنمایی بفرمایید
از لطف شما سپاسگزارم

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط
ویرایش شده توسط بی نام

سلام

در رهن بودن مصداق مستحق الغیر درآمدن مبیع نیست بلکه اگر سندی در رهن بوده و بدون اطلاع به شما فروخته شده چنین معامله ای فوضولی بوده و نیاز به تنفیذ دارد و از باب کیفری طبق ماده 117 قانون ثبت و ماده 1 قانون انتقال مال غیر جرم می باشد برای اطلاعات بیشتر به کتاب «دعوای ابطال معامله در رویه دادگاه ها» و «جرم انتقال مال غیر در رویه دادگاه ها» مراجعه کنید.

توسط
با سلام
در حال حاضر سند به نام بانک مسکن انتقال یافته است و مالک ملک ، بانک مسکن است
آیا امکان ابطال انتقال سند میسر است یا خیر؟
بر اساس ماده 390 آ.د.م و مواد پس از آن ،اکنون بعد از تحویل ملک به بانک بر اساس اجرائیه ثبت اسناد،
شرایط شامل بطلان معامله به سبب مستحق الغیر درآمدن مبیع نیست؟

...