0 امتیاز
در قرار دادها توسط
باسلام برابر عقد صلحی امتیاز پست بانک واگذار می شود لیکن پس از گذشت 3 سال از پرداخت وجه مشخص می شود واگذار کننده قدرت برتسلیم مورد مصالحه نداشته و با مخالفت سازمان ذی ربط مواجه می شود آیا کسر ارزش وجه المصالحه مستفاد از وحدت ملاک رای 733 دیوان قابل مطالبه است ؟ علم یا عدم علم واگذار کننده چه تاثیری خواهد داشت درصورت امکان مستندات قانونی را نیز در پاسخ اشاره فرمایید.
با تشکر

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط

سلام

رای وحدت رویه 733دیوان عالی کشور در خصوص خسارت ناشی ازمستحق الغیر درآمدن مبیع می باشد و تعذر از تسلیم مبیع مشمول این ماده نبوده و صرفاً برای متصالح یا خریدار حق فسخ و مطالبه خسارت تاخیر تادیه مال الصلح به استناد ماده 522 ق.آ.م و مواد 226 الی 230 از قانون مدنی را خواهد داد . برای مطالعه بیشتر به کتاب «دعوای الزام به انجم تعهد در رویه دادگاه ها - انتشارات چراغ دانش» مراجعه فرمائید.

توسط
با سلام ماده 522 ق ا د م زمانی کاربرد خواهد داشت که ید گیرنده وجه امانی بوده و با مطالبه ذی حق و استنکاف مدیون ید ایشا ضمانی و می بایست خسارت تاخیر آنرا پرداخت کند لیکن عدالت معاوضی ایجاب می نماید در بطلان معامله و علی الخصوص در فرض علم گیرنده وجه یا همان واگذار کننده به عجز از تسلیم ، بر مینای قوانین مربوط به قاعده تسبیب من جمله ماده 515 ق آ د م ید ایشان از زمان دریافت وجه ضمانی بوده و مقبوض به عقد فاسد می بایست از عهده خسارات وارده مانند کسر ارزش ثمن یا وجه ماخوذه برآید .

...