0 امتیاز
در شرکت های تجاری توسط
با سلام

بنده با یک نفر در یک شرکت تولیدی شریک هستم ولی فقط قرار داد شفاهی داشته ایم. در حال حاضر چند نفر شاهد دارم و 90 درصد معاملات شرکت (خرید و فروش) با حساب شخصی بنده انجام شده است. همچنین در صورتحساب سود و زیان سالانه حساب بنده نیز آمده است. دادخواست شراکت میخواهم به دادگاه ارایه دهم. متن آن به چه صورت است؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط

سلام

شما ابتدائاً باید یک اظهارنامه به شریک خود بفرستید و متعاقباً دادخواست مفاصاحساب دوره شراکت و تقسیم سود و سرمایه را باید از دادگاه بخواهید برای کسب ازاطلاعات بیشتر به کتاب «دعوای فروش مال مشاع در رویه دادگاه ها - انتشارات چراغ دانش» مراجعه نمایید.


...