0 امتیاز
در قرار دادها توسط
با سلام
آپارتمانی را سال 91 با مبایعه نامه +کد رهگیری از کارمند اخراجی نیروی انتظامی پیش خرید نموده و همان سال تحویل گرفتم و تا این لحظه در تصرف مالکانه اینجانب است.
پس از عدم انجام تعهدات فروشنده و عدم حضور در دفتر خانه دادخواستی را جهت الزام به تنظیم سند رسمی مطرح نمودم که  حکم قطعی و اجراییه صادر شد.
پس از مراجعه جهت دریافت استعلامات متوجه شدم نامبردی آپارتمانی را که در سال 91 به اینجانب فروخته در سال 94 در رهن بانک قوامین قرار داده و هم اکنون متواری است.
در خواست ابطال سند رهنی  و توقف عملیات اجرایی را دادم .
خیلی نگرانم بسیاری می گویند
علی الرغم اشتباه بانک در  عدم حضور نماینده بانک در محل و حتی بازدید از آپارتمان و یا استعلام از مدیر ساختمان یا استعلام کد رهگیری و یا پرداخت تسهیلات غیر متعارف 100 میلیونی برای آپارتمان 150 میلیونی
قرار داد من تاب مقاومت در مقابل سند رسمی را نداشته و بانک مالک خواهد شد.
لطفا راهنمایی فرمایید   با سپاس

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط

سلام

اولاً : شما باید شکایت کیفری انتقال مال غیر یعنی رهن گذاشتن مال خود توسط دیگری را در بانک قوامین به استناد ماده 117 قانون ثبت مطرح می نمودید . ثانیاً : زمان تنظیم سند و مالکیت مهم است که با وجود حکم قطعی شما و مبایعه نامه با کد رهگیری مالکیت مقدم شما محرز و مسلم می باشد و نیازی به نگرانی نیست . به کتاب «دعوای ابطال سند در رویه دادگاه ها» و «دعوای ابطال اجرائیه در رویه دادگاه ها» و «جرم انتقال مال غیر در رویه دادگاه ها» همگی انتشارات چراغ دانش مراجعه کنید.


...