+1 امتیاز
در قرار دادها توسط
بنده یک واحد آپارتمانی از واحد های مسکن مهر طرح 99ساله فروختم با وام، اما خریدار از پرداخت اقساط وام خودداری می کند. چون وام به اسم اینجانب است حساب بانک ملی من را مسدود کرده اند و چون اقساط معوقه دارم نمیتونم از هیچ بانکی وام بگیرم حال آنکه خریدار طبق قولنامه بنگاهی موظف به پرداخت اقساط می باشد، حالا بنده چه اقدامی می توانم انجام بدم؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط
سلام

اگر در قرارداد شرط پرداخت اقساط شده باشد فروشنده دو راهکاردارد :

1. از دادگاه الزام به انجام تعهد یعنی پرداخت اقساط را بخواهد

2.حق فسخ برای فروشنده ای می شود که می تواند تقاضای فسخ مبایعه نامه را با پرداخت خسارت از دادگاه بخواهد.

...