0 امتیاز
در املاک و سرقفلی توسط
دعوی خلع ید مطرح است وطرف دعوی تقابل مطرح کرده چون مبایعه نامه عادی دارد ولی ما سند داریم تقاضای ابطال سند داده وتنفیذ معامله به خاطر معامله فضولی نتیجه چه میشود?

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط

سند عادی تاب مقابله با سند رسمی را ندارد لیکن اگر به هر دلیلی به اعتبار سند رسمی خدشه وارد شود و سند رسمی از بین رود مالکیت  با اسناد دیگر بررسی خواهد شد بنابراین برای پاسخ به این سوال باید دلایل ابطال سند بررسی شود.

برای مطالعه بیشتر به کتاب «دعوای ابطال سند در رویه دادگاه ها - انتشارات چراغ دانش» مراجعه فرمائید.


...