0 امتیاز
در جرایم جزایی و کیفری توسط
باسلام..بنده یک اپارتمان به اجاره داده بودم.بعداز انکه قرارداد تمام شد ومستاجر از انجا رفت  وقتی به محل رفتم دیدم  کسی که در درب ورودی  پارکینگ با او شریک هستم اقدام به تعویض قفل ورودی پارکینگ کرده ویک دیوار هم بین پارکینگ وحیاط ساختمان کشیده.وازدادن .کلید به من خودداری میکند .به ناچار به110 زنگ زدم انها هم امدند درحضورانها هم گفت کلید نمیدهم..دلیلش ان است که باید هزینه کشیدن دیوار را باید من بدهم درصورتی که دیوار را به صورت خلاف کشیده وشهرداری نیز ان را قبول ندارد.وخود سرانه کشیده چون مستاجرمن ماشین نداشت سراغ پارکینگ را نمیگرفت نیازنداشت.به من نگفته بود.حالا در دادگاه من چه بگویم که به من کلید بدهد ودیوار را خود او بردارد.وایا کار او جرم است لطفا زود راهنمایی بفرمایید.برای پارکینگ سند رسمی هم  داریم..

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط
سلام. عمل انجام شده جرم بوده و به موجب ماده 690قانون مجازات شما ضمن شکایت کیفری باید از دادگاه رفع ممانعت از حق و اعاده وضع حال سابق را تقاضا کنید.جهت اطلاعات بیشتر به کتاب های ذیل مراجعه فرمایید.کتاب رفع مزاحمت و ممانعت در رویه دادگاه و کتاب جرم رفع تصرف عدوانی در رویه دادگاه (انتشارات چراغ دانش) مراجعه فرمایید.

...