+1 امتیاز
در قرار دادها توسط
باسلام وعرض ادب؛احتراما باعنایت به واژهء حاکم درمادهء56 قانون مدنی منظور ازحاکم دراین ماده                دادستان یا قاضی دادگستری است؟لطفا جهت راهنمائی بذل عنایت گرددباسپاس.

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (2.2k امتیاز)
با سلام

منظور مقنن قاضی است نه دادستان

...