0 امتیاز
در شرکت های تجاری توسط
سلام.
من در حال شروع کاری هستم که سرمایه گذار دارم.
یعنی کار از من و سرمایه از کس دیگر.و اینکار خداقل ۶ماه زمان من را اشغال میکند و بعد به سود دهی میرسد.
میخواستم ببینم تقسم درآمد ازین کار چطور محاسبه میشه و چند درصد سود به من تعلق میگیره.ممنون

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (18.8k امتیاز)
با سلام

بستگی به توافق دارد اگر توافق نکنید نصف-نصف خواهد بود.

...