تیر ۲۷, ۱۳۹۷

مطابق ماده ۲۰ قانون تجارت، شرکت‌های تجارتی بر هفت قسم به شرح ذیل می‌باشند که طریقه انحلال هر یک در فصل مربوط به مقررات آن شرکت در قانون تجارت ذکر شده است انواع آن به شرح زیر است:

۱. شرکت تضامنی؛
۲. شرکت مختلط غیر سهامی؛
۳. شرکت مختلط سهامی؛
۴. شرکت با مسئولیت محدود؛
۵. شرکت نسبی؛
۶. شرکت تعاونی تولید و مصرف.
۷. شرکت سهامی؛

دعاوی شرکت های تجاری عموما در خصوص مطالبات سهام داران از شرکت یا مطالبات اشخاص ثالث از شرکت را شامل می شود البته ممکن است موضوع دعوای شرکت های تجاری, ابطال صورت مجلس یا مصوبه هیئت مدیره یا یکی از مجامع شرکت باشد.

لیکن مهم ترین دعاوی که ممکن است در خصوص شرکت های تجاری طرح شود به شرح زیر می باشد که در این سایت به اختصار به روند عملی طرح و دفاع از این دعاوی پرداخته شده است:

حق چاپ محفوظ است ©