دعاوی خانواده

طلاق زن

طلاق زن از شوهر به دلیل خیانت

همانطور که می دانید به دلیل این که حق طلاق با شوهر (مرد) می باشد زن در صورتی که بتواند در دادگاه اثبات عسر و حرج کند که مصادیق آن بسیار زیاد است به تشخیص دادگاه علی رغم مخالفت مرد می تواند طلاق بگیرد. راه دیگر این است که اگر بتواند یکی از موارد چهارده […]
ادامه مطلب
نفقه و طلاق

طلاق در صورت عدم پرداخت نفقه

  یکی از وظایف مرد در نهاد خانواده، پرداخت نفقه به زن و فرزندان می باشد. این مساله آنچنان از دیدگاه قانونگذار مهم تلقی شده که برای عدم انجام آن جرم پیش بینی نموده است یعنی اگر مردی نفقه زن و فرزندان خود را نپردازد مجرم بوده و برای او مجازات تعیین شده است. یکی از […]
ادامه مطلب
تمکین

الزام به تمکین زوجه

بعد از انعقاد عقد نکاح زن میتواند نفقه خود را از مرد مطالبه کند. حتی در صورتی که در دوران عقد باشند ولی در صورتی که مرد منزل مستقلی را فراهم کرده باشد و زن از الزام به تمکین خودداری کند در این صورت دیگر نفقه به زن تعلق نخواهد گرفت مرد ابتدا باید برای […]
ادامه مطلب
کتاب عسر و حرج

طلاق بر مبنای عسر و حرج

هدف از انعقاد پیمان ازدواج ایجاد رابطه زوجیت و به تبع آن رسیدن به آرامش روحی است و چنانچه شرایط زوجین به گونه ای شود که آرامش روحی نداشته و دچار مشقت و گرفتاری شوند، طبق قانون میتوانند درخواست طلاق به سبب عسر و حرج نمایند. عسر در مقابل یسر به معنای تنگی و دشواری، […]
ادامه مطلب
مرجع رسیدگی به فسخ نکاح

دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی بین زوجین

در مورد دعوای خانوادگی بین زوجین، صرفاً محل اقامت زوجه (خوانده) بدون توجه به محل اقامت زوج (خواهان) از حیث صلاحیت دادگاه ملاک قانون تعیین دادگاه صالح است. شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۶۷۳ تاریخ: ۱۱/۱۱/۱۳۹۱ خلاصه جریان پرونده آقای (ع.م.) به طرفیت خانم (س.د.) دادخواستی به خواسته الزام خوانده به تمکین تقدیم و آدرس محل اقامت خود […]
ادامه مطلب
تنفیذ وصیت‌نامه خود‌نوشت

تنفیذ و ابطال وصیت نامه

انواع وصیت و ماهیت حقوقی آن ها وصیت به دو گروه تملیکی و عهدی تقسیم می‌شود. وصیت تملیکی: وصیت تملیکی عبارت است از اینکه کسی عین یا منفعتی را از مال اعم از منقول یا غیرمنقول خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجاناً تملیک کند. این وصیت بعد از ایجاب، قبول نیاز دارد […]
ادامه مطلب
ارث

قوانین و مقررات ارث

قوانین و مقررات ارث از قانون مدنی    در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث ماده ۸۶۱- موجب ارث دو امر است: نَسَب و سَبَب. ماده ۸۶۲- اشخاصی که به موجب نسب ارث می‌برند سه طبقه‌اند: پدر و مادر و اولاد و اولادِ اولاد؛ اجداد و برادر و خواهر و اولاد آن‌ها؛ اعمام و عمات و […]
ادامه مطلب
کتاب انحصار وراثت

چگونگی انحصار وراثت املاک قولنامه ای

غالباً انسان‌ها پس از فوت خود اموال و حقوق مالی به جای می‌گذارند که آثاری از جمله لزوم تعیین تکلیف مایملک وی و میزان سهم و حقوق وراث را به دنبال دارد، اینکه دارایی و حقوق شخص باید بعد از فوت او به چه کسی برسد و آیا ماترک او باید به اشخاصی منتقل شود […]
ادامه مطلب
نسب

اثبات نسب یا نفی نسب

یکی از مهم‌ترین مباحث مطرح در حقوق خانواده، مفهوم «نسب» است، چرا که وجود یک رابطه نسبی، آثار و تکالیفی را ایجاب می کند: از جمله آن ها موجبات ارث است که در ماده ۸۶۱ ق.م به آن اشاره شده است و هم چنین موضوع الزام به انفاق از سوی اقارب نسبی نسبت به اشخاصی […]
ادامه مطلب
کتاب تقسیم ترکه در رویه دادگاه ها

تقسیم ترکه چیست +شرایط و مراحل عملی آن

پس از تعیین حقوق و دیون متوفی و پرداخت آن و اخراج مورد وصیت اگر از ترکه چیزی باقی بماند باقی‌مانده ترکه به عنوان «ترکه خالص» محسوب و به دارایی شخصی وراث می‌پیوندد که در صورت تعدد وراث، شراکت وراث را نسبت به اموال موروثی رقم خواهد زد وقتی مال مشاعی شد مسلماً شرکاء برای […]
ادامه مطلب
عده طلاق چقدر است

عده چیست و انواع عده

عده به مدت زمانی گفته میشود که زن بعد از فوت یا دایی از همسر از ازدواج ممنوع است.این مدت زمان با توجه به اینکه پایان رابطه زناشویی مرگ همسر و یا طلاق یا فسخ باشد متغیر است همچنین دائم یا موقت بودن ازدواج و باردار بودن یا نبودن زن نیز در تعیین این مدت […]
ادامه مطلب
عدم امکان سازش

گواهی عدم امکان سازش

دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر سن شغل محل اقامت- خیابان – کوچه – پلاک- کدپستی خواهان     خوانده     وکیل     خواسته یا موضوع تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) دلایل و منضمات فتوکپی عقدنامه ازدواج ریاست محترم دادگاه عمومی […]
ادامه مطلب

اجرت المثل ایام زوجیت

اجرت‌ المثل از دو کلمه «اجرت» و «المثل» تشکیل شده که در اصطلاح حقوقی اجرت به عوض یا دست­مزد اشخاص در عقد اجاره گفته می‌شود و در حال حاضر از آن به عنوان حقوق کارمند یا مستخدم یاد می‌‍شود و کلمه «المثل» به معنی همانند، شبیهه و معادل آمده در مجموع اجرت‌ المثل را باید […]
ادامه مطلب