دعاوی خانواده

اجرت المثل ایام زوجیت

اجرت‌ المثل از دو کلمه «اجرت» و «المثل» تشکیل شده که در اصطلاح حقوقی اجرت به عوض یا دست­مزد اشخاص