دعاوی متفرقه

دعاوی کیفری شورای حل اختلاف
دعاوی متفرقه

دعاوی شورای حل اختلاف

«شوراهای حل اختلاف»، به منظور افزایش سرعت رسیدگی به پرونده‌ها و دعاوی و اختلافات به وجود آمدند و صلاحیت رسیدگی