0 امتیاز
در در رویه دیوان عدالت اداری توسط (120 امتیاز)
باسلام
پرونده اینجانب در مورخ ۹۸/۳/۲ در کمیسیون ماده صد شهرداری پرند مطرح و به دلیل عدم ارائه بنا رای تخریب صادر شد.در مورخ ۹۸/۸/۲۰ گواهی استحکام بنا توسط ناظر صادر شد. جهت نقض رای تخریب کمیسیون دادخواستی به دیوان عدالت اداری تقدیم شد ولی دادگاه بدوی به دلیل عدم اعتراض در فرصت سه ماهه رای به رد قرار شکایت صادر کرد.سپس دادخواستی به دادگاه تجدید نظر تقدیم شد که باز هم رای دادگاه بدوی تایید و قرار رد شکایت توسط دادگاه تحدید نظر صادر شد.خواهشمند است راهنمایی بفرمایید در خصوص نقض رای کمیسیون ماده صد و طرح مجدد پرونده در کمیسیون ماده صد شهرداری پرند چه راهکاری وجود دارد.ممنون.

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (2.0k امتیاز)
قاعدتا راهی وجود ندارد. زیرا یک بار تجدیدنظرخواهی نموده اید.

...