0 امتیاز
در شرکت های تجاری توسط
آیا اتباع غیر ایرانی می توانند شرکت ثبت کنند در ایران؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (18.8k امتیاز)
سلام بله امکان ثبت شرکت برای اتباع تحت شرایطی وجود دارد

...