0 امتیاز
در املاک و سرقفلی توسط
برچسب گذاری دوباره توسط
سلام.

اینجانب قصد خریدو ساخت ملکی تجاری را دارم.این ملک دارای 4 باب مغازه است.در سند قطعی غیر منقول مالک فعلی که از مالک قبلی خریداری نموده قید شده که این 4 باب مغازه طبق اجاره های با شماره وتاریخ مشخص و همگی قبل سال 56 به متصرفین واگذار شده و این سند از لحاظ سرقفلی اعتبار ندارد و فقط عین ملک به استثناءسرقفلی انتقال یافت..آیا اگر من این ملک را بخرم برای تخریب باید قیمت سرقفلی را به مستاجرین بدهم یا حق کسب وپیشه؟با توجه به اینکه در اجاره نامه های قبل سال 56 هیچ اشاره ای به واگذاری سر قفلی نشده است و همگی اجاره  نامه ها توسط مالک اسبق به عنوان موجر میباشد.اما در این سند قطعی اشاره به واگذاری سرقفلی شده است.عبارت آمده در سند قطعی غیر منقول این است(حق کسب وسرقفلی مغازه ها طبق اجاره نامه های با قید شماره رسمی به اشخاص واگذار شده است.)

با سپاس

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (18.8k امتیاز)
سلام: چون مشمول 56 می باشد باید حق کسب و پیشه پرداخت نمایید.

...