0 امتیاز
در قرار دادها توسط
برچسب گذاری دوباره توسط

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (18.8k امتیاز)
سلام: بله خلع ید نیاز به تقدیم دادخواست دارد.

...