0 امتیاز
در قرار دادها توسط
برچسب گذاری دوباره توسط
باسلام                                                                  یک واحد اپارتمان درسال اول بصورت قرارداد کتبی اجاره داده شده ودر سالهای بعد شفاهی تمدید شده حالا مستاجر قبل از موعد تمدید شده تخلیه کرده و اجاره نداده و حالا دادخواست مطالبه ودیعه داده.ایا میشود تمدید شفاهی رو اثبات کرد؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (18.8k امتیاز)
سلام: باید توسط شهادت شهود اثبات نمایید و صرف ادعا مبنی بر تمدید اجاره دلیلی بر تمدید نیست .

...