0 امتیاز
در سایر موارد در قانون توسط
برچسب گذاری دوباره توسط

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (18.8k امتیاز)
سلام: در صورتی که یکی از شرکای سهم خودش از ملک را به شخص دیگری بفروشد برای شریک دیگر حق شفعه ایجاد می شود.

...