0 امتیاز
در جرایم جزایی و کیفری توسط

بنده در يك شكايت كذب از طرف خانواده همسرم متهم و كيفرخواست برام صادر شد مبني بر ضرب و جرح خواهر شوهرم ،جالبع گواهي پزشكي قانوني هم داره،فقط فورت ١١٠ نداره شاهدم داره همه اين اتفاقاتم گفتن در منزل من زماني كه مهمان بودن صورت گرفته من از باز پرس دوبار درخواست مواجهه حضوري شاهد رو كردم ببينم در منزل من كي بوده كه شاهد شده من خودم خبر ندارم بازپرس صورت نداده بعد از خواندن پرونده پي بردم خود مادرشوهرم خواهرا و برادر همسر شاهد هستن،ايا امكان جرح شهود در دادگاه بدوي دارم؟؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (18.8k امتیاز)
سلام: می توانید بابت شهادت کذب از این فرد شکایت نمایید.

...