0 امتیاز
در قرار دادها توسط
برچسب گذاری دوباره توسط
14 سال پیش مقدار 2 هکتار زمین کشاورزی ام در محدوده شهری قرار گرفت,60به 40 با شهرداری توافق کردم, شهرداری در این مدت 14 سال در قدرالسهم خود تنها 2000مترمربع سوله ساخته ,بقیه اش را رها کرده ,آیا با استناد به قانون حقوق مالکانه بنده می توانم بقیه سهم القدر شهرداری را توافق دوباره انجام دهم با شهرداری ؟با توجه به اینکه بیش از 10 سال از توافق اولیه گذشته است.

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (18.8k امتیاز)
سلام:شماباید با وکیل متخصص این حوزه مشاوره نمایید02191002090

...