0 امتیاز
در قرار دادها توسط
سلام مالک نمیاد که قرارداد تمدید کنه ولی ستاد کرونا گفته با 20 درصد تمدید شود چیکار کنم که قرارداد خودکار تمدید بشود

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (18.8k امتیاز)
سلام: می توانید از طریق پرداخت مبلغ در صندوق دادگاه اقدام نمایید.

...