0 امتیاز
در سایر موارد در قانون توسط
برچسب گذاری دوباره توسط
سلام

مردی فوت شده مادر،همسر،یک پسر ویک دختر دارد

نحوه تقسیم ارث چگونه است

مهریه همسر وسهم الارثش

واجبار خانواده به انحصار وراثت قبل از چهلم متوفی از سوی مادر

سپاسگزارم

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (18.8k امتیاز)
سلام:مادر یک ششم همسر یک هشتم بقیه بین دختر و پسر دو به یک تقسیم می شود مهریه هم بایستی قبل از تقسیم ارث پرداخت شودو در صورت عدم توافق شما برتقسیم ارث از طریق دادگاه نسبت به انحصار وراثت اقدام نموده تا دادگاه اقدام به تقسیم ترکه نماید.

...