0 امتیاز
در خانواده توسط
برچسب گذاری دوباره توسط
با سلام

بنده و همسرم توافقی از هم جدا شدیم. بخشی از مهریه را گرفته و در ازای بخشش بقیه ان حق طلاق دادم.

در شناسنامه بنده نوع طلاق را زده خلع نوبت اول.

ایا نباید مبارات باشد؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (18.8k امتیاز)
سلام: طلاق چون در مقابل قسمتی از مهریه بوده می شود همان خلع.

...