0 امتیاز
در قرار دادها توسط
برچسب گذاری دوباره توسط
خوانده در شکایات یعنی چه؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (18.8k امتیاز)
خوانده در شکوائیه مشتکی عنه همان طرف مقابل شکایت می باشد.

...