0 امتیاز
در سایر موارد در قانون توسط
برچسب گذاری دوباره توسط
سلام برای شکایت من چتها رو ندارم فقط ایدی اینستاگرام رو دارم ایا فقط ایدی کافیه؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (18.8k امتیاز)
سلام: باید برای ادعای خودتان ادله ای ارائه نمایید.

...