0 امتیاز
در خانواده توسط
با سلام

آیا زوجه میتوانددر طلاق توافقی از نوع خلع  در صورتی که مهریه و حق رجوع به مابذل را از خود سلب کرده باشد و حکم قطعی و اجرا شده باشد .در زمان عده به مابذل خود رجوع کند ؟  آیا میتوان گفت این حکم خلاف شرع است و مرد محکوم به پرداخت مهرریه ؟

آیا حکمی مانند این دارید که ارئه بدهید

یا قانون مستدل آن را ارائه دهید ممنون میشم.

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط

سلام

بعد از اجرای حکم طلاق توافقی رجوع زن به شرط اینکه در طلاق توافقی حق رجوع از او ساقط نشده باشد امکان دارد ، لیکن نظر به توافقی بودن شرط امکان رجوع در دادنامه اصولاً قید می شود  برای دیدن نمونه آراء به کتاب «دعاوی طلاق در رویه دادگاه ها - انتشارات چراغ دانش» مراجعه کنید


...