0 امتیاز
در املاک و سرقفلی توسط
با سلام . برای تعیین میزان و متراژ سرقفلی مساحت بین دیوارها و میزان خالص مفید ملاک است یا مساحت دیوارها و ستون بعلاوه مساحت مفید داخلی . لطفا جهت راهنمایی بند و تبصره قانونی را ذکر کنید .

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط

سلام

دیوارها متعلق به مالک است و صرفاً مستاجر نسبت به محوطه داخل مغازه حق دارد . کتاب «شیوه های عملی  ارزیابی و قیمت گذاری سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت - انتشارات چراغ دانش» را تهیه کنید


...