0 امتیاز
در خانواده توسط
با سلام. بنده خدایی در حکم دادگاه بدوی بعلت ترک انفاق به 91 روز حبس تعزیری محکوم شده و در دادگاه تجدید نظر با توجه به شرایط محکوم حکم تا دو  سال بحالت تعلیق درامدو در صورتی که در این مدت دو سال جرم درجه 7 صورت گیرد علاوه بر جرم فوق محکومیت 91 روز حبس نیز اجرامیشود. سوال: 1. آیا گذشت شاکی و رضایت او در حالی که حکم قطعی شده  (با توجه به قابل گذشت بودن جرم ترک انفاق)میتواند مانع از اجرای حبس فوق در آینده گردد و بنوعی حکم بدوی و قطعی کان لم یکن شود؟
2. آیا قاضی اجرای احکام میتواند با توجه به ماده 77 قانون مجازات اسلامی از دادگاه صادر کننده رای درخواست تخفیف در مدت تعلیق و یا تبدیل نماید.
این سوالات برای این است که حکم بناحقی صادر شده و محکوم که انسان آبرومندی است نگران حوادث غیر قابل  پیش بینی  در زندگیش است.

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط

سلام

 با توجه به اینکه جرم ترک انفاق یک جرم قابل گذشت است با گذشت شاکی حکم اجرا نمی شود و پرونده مختومه می گردد در خصوص بنده دوم نیز ماده 77 قابل اعمال نسبت به جرم درجه 7 می باشد نه نسبت به جرم ترک انفاق . برای مطالعه بیشتر به کتاب «جرم جرائم خانوادگی در رویه دادگاه ها-انتشارات چراغ دانش» مراجعه کنید .


...