تقاضای تخلیه به علت تخلف مستأجر در پرداخت اجاره‌بها

تخلیه-توسط-مستاجر

پرسش: اگر مستأجر بابت اجاره‌بها چک داده باشد و وجه یک چک به علت نداشتن موجودی وصول نشود آیا مالک می‌تواند به‌طور علی‌حده اجاره‌بهای موضوع چک را از دادگاه مطالبه نماید و یا به علت تخلف مستأجر در پرداخت اجاره‌بها تقاضای تخلیه کند یا خیر؟ به عبارت دیگر اگر بدهکار بابت دین خود چک یا […]

تلف مورد اجاره در جریان رسیدگی به دعوای مالک دایر بر تخلیه مستأجره

تنظیم سند اجاره,عدم دریافت سرقفلی , اجاره رسمی , دعوای الزام به تنظیم سند رسمی , الزام به تنظیم سند سرقفلی

پرسش: اگر در جریان رسیدگی به دعوی مالک دایر به تخلیه مستأجره محل کسب به جهت احداث ساختمان جدید مورد اجاره دستخوش حریق و اعیان آن تلف شود تکلیف چیست؟ آیا موارد مشمول مواد ۴۸۳ و ۴۹۶ قانون مدنی است یا خیر و آیا رابطه استیجاری بین طرفین از میان می‌رود یا باقی است و […]

ورود ثالث به خواسته تخلیه از باب تعلق نصف سرقفلی

صدور حکم تخلیه و خلع‌ید , قانون روابط موجر و مستأجر و آثار ابلاغ رأی قطعی

پرسش: اگر در سند اجاره حق انتقال منافع محل کسب سلب شده و مع‌هذا مستأجر مورد اجاره را به غیر واگذار کرده و مالک علیه مستأجر اول به خواسته تخلیه به علت تعدی و تفریط اقامه دعوا نموده باشد، آیا منتقل‌علیه می‌تواند در جریان دادرسی به‌عنوان وارد ثالث و پس از صدور حکم به‌عنوان معترض […]

تقاضای تخلیه خانه در شرایط (شرکا -ورثه)

قوانین سر قفلی , تأدیه هزینه‌های فک رهن و مفاصا‌حساب و سایر هزینه‌های لازم برای تنظیم سند رسمی

تقاضای تخلیه مورد اجاره توسط یکی از شرکا پرسش: در زمان حاکمیت قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶، سه نفر که مالک یک مغازه می‌باشند، آن را به دیگری اجاره داده و شرط کرده‌اند که مستأجر حق واگذاری مورد اجاره را به غیر ندارد، لیکن مستأجر از شرط تخلف نموده و آن را […]