شناسنامه فنی و ملکی ساختمان چیست

شناسنامه فنی و ملکی ساختمان چیست؟

بر حسب قانون برای پایان کار یک ساختمان نیازمند اخذ شناسنامه فنی ملکی هستید، گرفتن شناسنامه فنی ملکی با تایید ناظران مربوطه ی سازمان نظام مهندسی استان شما انجام می شود.

اهمیت دارا بودن شناسنامه فنی و ملکی از آن جهت است که اگر شخصی برای خرید یک ملک، تحقیق و بررسی کند و در نهایت به نتیجه ی دلخواه برسد.

اهمیت شناسنامه فنی ملک

خریدار بعد از بررسی ظواهر به خوبی نمی تواند از همه ی زوایای ملک مطلع شود، از این رو دارا بودن شناسنامه فنی و ملکی حائز اهمیت می باشد، چرا که مسائلی از قبیل آنچه در زیر خواهد آمد را بیان می کند که با دانستن این مطالب و سایر ریز جزئیات از ملک انتخابی خود اطمینان حاصل کرده و یا حتی پشیمان می شوید!

 • ابعاد و مساحت ملک طبق سند
 • نوع مالکیت و کاربری
 • اطلاعات معماری و مشخصات دیوارها و نازک ‎کاری نماها
 • اطلاعات و مشخصات تجهیزات و تاسیسات مکانیکی و برقی
 • آسانسور و مشخصات دقیق فنی آن
 • جدول مشخصات تجهیزات و تاسیسات نصب شده در ساختمان مثل چیلر، کولر آبی یا گازی و …
 • وضعیت انشعابات و

مدارک لازم جهت صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان

 • کپی پروانه ساختمان
 • کپی گواهی عدم خلاف شهرداری
 • دفترچه اطلاعات ساختمان
 • بیمه نامه تضمین کیفیت ساختمان (عیوب اساسی و پنهان)
 • فایل pdf نقشه های ازبیلت یا چون ساخت ۴ رشته ممهور به مهر سازنده و ناظر مربوطه
 • نتایج آزمایشگاه مکانیک خاک (فقط صفحه مربوط به نوع خاک)
 • کپی نتایج آزمایش های بتن مصرفی
 • کپی نتایج آزمایش های فولاد (اسکلت فلزی)
 • کپی نتایج آزمایش های مربوط به میله گرد مصرفی
 • کپی نتایج مربوط به آزمایش مقاومت زمین (اهم چاه ارت)
 • کپی گواهینامه مربوط به بازرسی آسانسور
 • کپی نتایج آزمایش و یا استاندارد مصالح مصرفی با ذکر نوع
 • کپی تاییدیه آتش نشانی
 • کپی از مدارک صلاحیت استادکاران (مهارت فنی) پروژه
 • کپی از پروانه اشتغال سازنده
 • درخواست صدور شناسنامه فنی و ملکی به ریاست سازمان

شناسنامه فنی و ملکی ساختمان چیست؟

برای صدور شناسنامه فنی و ملکی به این مهر و امضای نفرات زیر احتیاج دارید.

 • طراح معماری، صفحات: ۱و۲و۳و۶
 • طراح سازه، صفحات: ۴و۶
 • طراح مکانیک، صفحات: ۵و۶
 • طراح برق، صفحات: ۵و۶
 • ناظر معماری، صفحات: ۶تا ۹ و ۱۵
 • ناظر سازه، صفحات: ۶تا۱۸
 • ناظر مکانیک، صفحات: ۱۳تا۱۵و۶
 • ناظر برق، صفحات: ۱۵تا۱۷و۶
 • سازنده ذیصلاح، ۶تا ۱۸

مفاد قانونی شناسنامه فنی و ملکی

در اجرای بند ز ماده ۲۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و (بند چ ماده ۱۱۴) آیین نامه اجرایی آن، مصوب سال ۱۳۷۴ و مواد فصل نهم آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون مذکور، شناسنامه فنی و ملکی ساختمان که حاوی اطلاعات مستند درباره مشخصات ساختمان می باشد،

اطلاعات شناسنامه فنی و ملکی ساختمان در سه بخش تقسیم میشوند:

 1. اطلاعات ثبتی و ملکی
 2. اطلاعات اشخاص مسئول طراحی، نظارت و اجرای ساختمان
 3. اطلاعات فنی تنظیم و صادر می گردد.

مراحل تهیه شناسنامه فنی و ملکی

 • تحویل دفترچه اطلاعات و پیش نویس شناسنامه فنی و ملکی تکمیل شده و گواهی عدم خلاف
 • تسویه حساب با امور مالی
 • بازدید از ساختمان به منظور ارزیابی کیفیت اجرای ساختمان و نظارت مهندس ناظر توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان
 • تهیه، تنظیم و تحویل شناسنامه فنی و ملکی به مالک یا نماینده قانونی وی