وبلاگ

حق سرقفلی
وکیل سرقفلی

مطالبه حق سرقفلی

مطالبه حق سرقفلی از جمله حقوقی است که قانونگذار برای حمایت از مستاجران واحدهای تجاری در نظر گرفته است. این

قرارداد اجاره نامه
وکیل ملکی

قرارداد اجاره

اجاره و قرارداد مرتبط با آن یکی از شایع ترین قرارداد های داخل جامعه است که بسیاری افراد با آن

فک رهن
وبلاگ

دعوای الزام به فک رهن

معرفی دعوای فک رهن دعوای الزام به فک رهن، باید بدانیم رهن چه نوع عقدی است خوشبختانه مقنن در ماده

فک سند رهنی
وکیل ملکی

فک رهن

سند رهنی چیست؟ سند رهنی، سندی است که در دفترخانه تنظیم شده و طبق آن شخص بدهکار در مقابل طلبکار

فروش ملک مشاع
وکیل ملکی

فروش ملک مشاعی

مشاع به چه معناست؟ مشاع در لغت به معنای مشترک و شراکتی است. ولی در اصطلاح حقوقی وقتی گفته می

دعوای اثبات مالکیت
وکیل ملکی

اثبات مالکیت

شیوه های اثبات مالکیت در دادگاه مسئله روش های اثبات مالکیت و راه های اثبات مالک بودن، زمانی پیش می

ماده قانونی ابطال سند مالکیت
وکیل ملکی

ابطال سند

ابطال سند چیست؟ دعوای ابطال سند به معنای انتقال قانونی یک سند رسمی یا قرارداد از حالت معتبر و قابل

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک
وکیل ملکی

الزام به تنظیم سند

الزام به تنظیم سند رسمی چیست؟ تنظیم سند به نام خریدار یک تعهد تعهد لازم‌الاجرا از طرف مالک است که

وکیل متخصص خلع ید در تهران
وکیل ملکی

خلع ید

خلع ید چیست؟ خلع ید، دعوایی است که مالک یک مال غیرمنقول (اموالی که قابلیت جا به جایی ندارند مثل