جبران خسارت صدمات ناشی از افتادن سنگ نمای ساختمان

جبران خسارت صدمات ناشی از افتادن سنگ نمای ساختمان

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

پرسش: در اثر جدا شدن سنگ از نمای ساختمان و سقوط و اصابت آن به شخصی که در حال عبور از پیاده‌رو خیابان بوده، ایشان مصدوم شده و از کسی که مسئولیت متوجه ایشان بوده شکایت کرده است و مطالبه دیه دارد. درصورتی‌که جدا شدن سنگ نما در اثر عدم رعایت اصول فنی در نصب باشد و صاحب ساختمان از این نقص اطلاعی نداشته باشد، مسئولیت پرداخت دیه متوجه چه کسی است؟

  1. صاحب قبلی ساختمان که نما در زمان مالکیت وی به کار رفته است؟
  2. مالک فعلی که ساختمان را با نمای موجود خریداری کرده است؟
  3. نماکار که مطابق قرارداد سنگ‌های نمای ساختمان را کار گذاشته است؟
  4. مهندس ناظر که متوجه عدم رعایت اصول فنی نشده است؟
  5. مسئولیت متوجه دیگری است؟

نظر اکثریت

نظر به اینکه نماکار در نصب سنگ نما رعایت اصول و موازین فنی را نکرده و از طرفی صاحب ساختمان از این قضیه مطلع نبوده، مستفاد از مواد ۳۱۶ و تبصره ۳ ذیل ماده ۳۹۵ و تبصره ذیل ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی، نماکار مسئول پرداخت دیه است و مهندس ناظر به علت تعلل و مسامحه در انجام وظیفه از جهت نظارتی، قابل تعقیب در کمیسیون نظام مهندسی است.

نظر اقلیت

مهندس ناظر به علت مسامحه در انجام وظیفه باید دیه را پرداخت کند؛ زیرا اگر به‌درستی نظارت می‌کرد و به نماکار تذکر می‌داد، اصول فنی در امر نصب مراعات می‌شد. عده‌ای نیز معتقدند که صاحب ساختمان باید دیه را پرداخت کند؛ زیرا با پایان‌کار ساختمان و تحویل آن به وی، مسئولیت نگهداری به عهده ایشان است. نظر سوم که طرفدار کمی دارد، این است که چون با گذشت چند سال از نصب نما تشخیص عدم رعایت اصول فنی ممکن به نظر نمی‌رسد و از طرفی صاحب ملک نیز از این امر مطلع نبوده است، کسی را نمی‌توان متعهد به پرداخت دیه کرد.

نظر کمیسیون نشست قضائی

 سازنده بنا درصورتی‌ که رعایت اصول مهندسی و معماری را در احداث بنا نکرده باشد، مسئول است، در عین حال هر مالکی باید در حفظ و نگهداری بنا اقدامات و عملیات لازم معمول و از ساختمان ملکی خود رفع خطر کند. از آنجایی که به‌طور کلی، تعمیراتی که مربوط به اساس و ارکان بنا می‌باشد بر عهده مالک است، به هر تقدیر سهل‌انگاری سازنده قبلی رافع مسئولیت مالک فعلی نیست، مگر آن‌که اشکال و نقص کار پنهان بوده و بر وی مکتوم باشد که در این صورت، سازنده بنا می‌تواند مسئول واقع شود.

 

مقالات دیگر

6 مارس 2024

با ما در ارتباط باشید