خیانت چیست؟ بررسی دلایل خیانت مردان و زنان

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

قبل از هر چیز باید دانست که چه مصادیقی خیانت محسوب می شود و چه حدودی وجود دارد که رعایت نکردن آن صدق عنوان خیانت می کند.

اگر چه عنوان خیانت و تعیین مصادیق آن بستگی به فرهنگ های مختلف دارد اما آنچه که پیداست هر نوع رابطه صمیمانه ای بین زن و شوهر با جنس مخالف خود خارج از حدود بوده و خیانت محسوب می شود لذا خیانت تنها به معنی رابطه جنسی و دیگر مصادیق روابط نامشروع نیست.

هر چند هر نوع ارتباط خارج از حدود کاری بین زن و مرد در فضای اینترنت بدون دلیلی خیانت به حساب می آید.

متاسفانه خیانت بین زن و شوهر باعث بسیاری از آسیب های اجتماعی از جمله طلاق و دیگر فساد های اخلاقی و اجتماعی می باشد.

خیانت چیست؟

آنچنان که گذشت زن و مردی که تعهد به زندگی مشترک دارند بدیهی ترین اصل آن تعهد به وفاداری طرفینی است لذا هر نوع علاقه و هوس یا عشق پس از ازدواج به شخصی دیگر عشق پاک به حساب نمی آید و در تمام فرهنگ های دنیا حتی لیبرال ترین آنها خیانت نوعی ناهنجاری به حساب می آید و مورد نکوهش در تمام فرهنگ های دنیا قرار گرفته است.

با توجه به آنچه گفتیم برخی ممکن است رفتار خیانت آمیز خود را توجیه کنند و ارتباط خود را ارتباط کاری یا دوست اجتماعی بنامند.

یقینا افرادی که از ابتدا ازدواج می کنند فکر نمی کنند که ممکن است به همسر خود خیانت کنند.

گاهی همین گفتگوهای حتی موجه باعث می شود که در طول مدت و گذر زمان بین طرفین رابطه صمیمیت ایجاد شود و در هنگامی که یکی از آنان با همسر خود در زندگی مشترک دچار اختلاف شود برای جبران کمبود های ناشی از این اختلاف به همان رابطه سطحی به وجود آمده عمق می دهند و زمینه خیانت را ایجاد می کنند.

خیانت چیست؟

دلایل خیانت زن و مرد به هم

ازدواج بدون عشق و علاقه

یکی از دلایلی که باعث خیانت طرفین به هم دیگر می شود گاهی به قبل از عقد و ازدواج ایشان برمی گردد آن هم ناشی از عدم وجود علاقه و دوست داشتن نسبت به هم دیگر است با این تصور که بعد از ازدواج عشق و علاقه به وجود می آید

وجود علاقه طرفینی است که باعث ایجاد وابستگی به هم و مهم تر از همه وفاداری طرفین به هم می باشد.

در اثر عدم علاقه و نبودن کشش بین طرفین است که ممکن است طرفین به شخصی دیگر برای نیاز های عاطفی و… روی بیاورند.

ازدواج بدون عشق و علاقه

تنوع طلبی و برنامه های ماهواره

تنوع طلبی بیمار گونه ترین اخلاقی است که هم باعث فساد اخلاقی و اجتماعی و سپس خیانت در روابط زناشویی می شود. تنوع طلبی در عصر حاضر با توجه به پیشرفت های حاصل شده بسیار مشهود تر است.

وجود ماهواره، فضای های مجازی و… باعث افزایش تنوع طلبی در افراد به خصوص مردان می باشد.

اصولا نگاه کردن مدام چه در ماهواره و باقی فضاها به نامحرم باعث بروز خیانت در ذهن افراد و جایگزین کردن فرد مورد نظر با همسر خود است.

زنا ذهنی یا به عبارتی سکس فانتزی از همین قبیل است که افراد در ذهن خود با دیگران ارتباط می گیرند و کسانی که سریال ها و محتوای ماهواره را بیشتر نظاره گر هستند موثر در این امر می باشد.

همچنین فرهنگ سازی برای فساد های اخلاقی هم در این زمینه بسیار موثر می باشد سریال هایی که در این زمینه در شبکه های ماهواره ای تبلیغ امور فساد را انجام می دهند نباید از نظر دو داشت.

تنوع طلبی و برنامه های ماهواره

رابطه جنسی نامناسب و خلا عاطفی

از دیگر دلایل خیانت میان زوجین نداشتن ارتباط مناسب است که باعث می شود افراد به طرف شخص دیگر گرایش پیدا کنند که در این زمینه مزاج طرفین و شناخت آن برای جلوگیری از آن بسیار اهمیت دارد.

مورد دیگر که از همان نبود عشق و علاقه نشات می گیرد نبود عاطفه و محبت بین طرفین است و فرد در اثر این امر بسیار شکننده و آسیب پذیر می شود و در مقابل کوچک ترین حس و احساسی ضعف نشان می دهد.

عدم رعایت احترام نسب به یکدیگر، توهین، نداشتن سواد زندگی مشترک و بسیاری موارد دیگر می تواند زمینه ساز خیانت بین طرفین شود.

رابطه جنسی نامناسب و خلا عاطفی

نتیجه گیری

خیانت زن و شوهر تنها در روابط خارج از حدودی که به ذهن متبادر می شود خلاصه نمی شود. بلکه هر نوع رابطه صمیمی بین زن یا مرد با دیگر افراد مصداق خیانت خواهد بود.

که این امر ممکن است دلایل مختلفی داشته باش از جمله خلا عاطفی، عدم وجود عشق و علاقه، تنوع طلبی که برنامه های ماهواره و.. محرک آن به حساب می آید.

سوالات متداول

چه روابطی خیانت به حساب می آید؟

هر نوع رابطه صمیمی با جنس مخالف خیانت به حساب می آید مانند رابطه دو همکار، دو همکلاسی و… خارج از حدود آن حوزه.

چه دلایلی باعث خیانت می شود؟

خلا عاطفی و نبود عشق و علاقه بین طرفین، نداشتن آموزش و سواد کافی، تنوع طلبی و موارد دیگر از دلایل خیانت حساب می شود.

نقش برنامه های ماهواره در خیانت چیست؟

 برنامه های ماهواره یقینا در این زمینه تاثیر گذار هستند در بالا به این امر مختصرا پرداختیم.

مقالات دیگر

با ما در ارتباط باشید