دفاع از اتهام انتسابی تهدید

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

تهدید به معنای ترساندن از چیزی یا وادار نمودن شخص به انجام کاری است، تهدید ممکن است نسبت به جان، مال یا حیثیت انسان صورت بگیرد.

لذا نکته ای که قابل ذکر است این است که تهدید در هر حال جرم است چه واقعی باشد چه غیر واقعی، اما در واقع باید این تهدید هم امکان اجرا داشته باشد و هم اینکه فرد از جهت و از بابت این تهدید احساس خوف و ترس کند.

به عبارتی به صرف این که شخصی از دیگری ترسیده است و می ترسد جرم تهدید محقق نشده است.

همانطور که گفته شد تهدید نسبت به امور مهمی مثل جان، مال، آبرو و… باشد و تهدید نسبت به امور جزئی جرم محسوب نمی شود.

برای مثال اگر شخص فردی را تهدید کند که اگر فلان کار را انجام ندهی با تو قطع رابطه می کنم و… این تهدید محسوب نمی شود.

در تحقق جرم تهدید نیازی نیست که فرد قصد خاصی داشته باشد یا بدون قصد تهدید کرده باشد و همچنین نیازی نیست که تهدید کننده برای انجام کاری فرد را تهدید کند با بدون هیچ خواسته ای فرد را تهدید کند.

مجازات تهدید در قانون جدید

جرم تهدید در ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات جرم ‌انگاری شده است.

طبق این ماده و اصلاحات انجام شده:

“هر گاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید،‌ اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه یا زندان از یک ‌ماه تا یک سال (اصلاحات قانون کاهش…) محکوم خواهد شد.”

همانطور که مشاهده شد در قانون جدید حبس موضوع جرم تهدید به نصف تقلیل پیدا کرده است و از دو ماه تا دو سال به ۱ ماه تا ۱ سال کاهش پیدا کرده است.

قانون جدید

تهدید در فضای مجازی

اگر در سایت های اینترنتی یا دیگر رسانه های فضای مجازی توسط فردی تهدید بشوید می توان با همین ادله و گفتگو های انجام شده و تصویر یا اسکرین شات از وی شکایت کنید.

مثل اینکه فردی شما را تهدید به پخش عکسهای خصوصی و فیلم های خصوصی کند.

در هر حال حتی اگر فرد قادر به انجام این کار نباشد باز هم جرم تهدید محقق شده و قابلیت پیگیری دارد.

حتی اگر شما در یک زمانی به اختیار خود آن عکس ها را در اختیار وی گذاشته باشید.


بیشتر بخوانید: آیا اسکرین شات مدرک محسوب می شود؟


دفاع از اتهام انتسابی تهدید

اتهام انتسابی تهدیداگر شخصی علیه دیگری به بهانه وقوع جرم شکایت بکند و تنظیم شکوائیه و شروع شدن تحقیقات برای طرف مقابل احضاریه فرستاده می شود که برای دفاع از اتهام انتسابی به دادسرا باید مراجعه کرد.

اتهام انتسابی یعنی همان شکایتی که علیه شما انجام گرفته است و فرد شاکی اتهام را متوجه شما می داند، که به آن اتهام انتسابی می گویند.

اگر در فرض عنوان و تیتر شما را برای اتهام تهدید به دادسرا احضار کردند و کسی علیه شما شکایت کرده است.

در دادسرا بازپرس به شما تفهیم اتهام می کند یعنی می گوید به چه علتی و به اتهام چه جرمی احضار شده اید آن وقت می توان از آن دفاع کرد.

برای مثال شما از طریق پیام و در زمان عصبانیت کسی را تهدید کرده اید می توان اینگونه دفاع کنید که هیچ قصدی از اینکار نداشته اید و قصد انجام موضوع تهدید را هم نداشته اید فقط در طول عصبانیت پیش آمده برای شما این حرف ها زده شده است.

البته با این وجود بازپرس می تواند بازهم پرونده را به دادگاه بفرستد بعد از انتساب و اثبات جرم که در اینجا اگر اتهام را سخت است که از خود دفع کنید می توانید از جهاتی حرف بزنید که باعث شود قاضی در حکم محکومیت شما تخفیف قائل شود.

برای مثال گفته شود علت عصبانیت و تهدید به علت رفتار تحریک آمیز فرد مقابل بوده و وی در پی گفتار ناهنجاری که داشته کی را تحریک به تهدید کرده است.

یا اگر در پی یک امر خانوادگی و به اصطلاح ناموسی کسی را تهدید کرده اید اولا شما می توانید علیه این شخص شکایت کنید و ثانیا می توانید علت تهدید را مزاحمت و موارد دیگر ذکر کنید تا قاضی این امر را در حکم خود لحاظ کند.

اگر شخصی علیه شما تهدید انجام داده است شما هم می توانید با ادله مناسب مثل اسکرین شات گوشی یا شهادت شهود آن را نزد قاضی اثبات کنید.

در حالتی که اتهام تهدید واقعاً به شما منتسب است و قبول دارید آن را می توانید با اظهار ندامت به قاضی اختیار دهید که تخفیف مجازات را درباره شما به کار ببرد اگر صلاح دانست.

دفاع از اتهام انتسابی

نتیجه گیری

جرم تهدید یکی از جرایم قابل گذشت است که با شکایت شاکی شروع می شود و اگر وی هم گذشت کند شکایت از بین می رود.

در جرم تهدید طبق ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی شرط است که فردی را تهدید به ضرر به مال یا ناموس یا جان و نفس کرد تا جرم تهدید محقق شود.

برای مثال ممکن است کسی شما را تهدید کند که اگر فلان کار را انجام ندهید تمام عکس های خصوصی تان را پخش خواهد کرد.

در اینجا جرم تهدید واقع شده است و شما می توانید از وی شکایت کنید. اگر در مقابل این تهدید شما نیز وی را تهدید کنید که اگر دست به این کار بزنید فلان ضرر را به تو خواهم رساند و وی از شما به این علت شکایت کند شما می توانید به تهدید وی استناد کنید و بیان کنید که تهدید من به دلیل رفتار تحریک آمیز و ناهنجار فرد مقابل بوده است.

مجازات جرم تهدید در قانون جدید با لحاظ اصلاحات انجام شده شلاق تا ۷۴ ضربه یا حبس به میزان ۱ ماه تا ۱ سال خواهد بود.

در هر حال می توانید حتی اگر جرم شما اثبات شده باشد با اظهار واقعی مبنی بر این که پشیمان شده اید، از تخفیف مجازات برخوردار شوید در ضمن قاضی مکلف است از بین شلاق و حبس یکی را انتخاب کند و حق ندارد هر دو را انتخاب کند.

اگر شلاق را انتخاب کند می تواند حکم به تعلیق مجازات بدهد یا حتی اگر حکم به اجرای مجازات می دهد اختیار تعیین تعداد آن را نیز خواهد داشت از ۱ تا ۷۴ ضربه و اگر حکم به حبس بدهد می تواند تعلیق کند مجازات را یا اینکه برای اصلاح مجرم از دیگر نهاد های ارفاقی استفاده کند.

تهدید

سوالات متداول

مجازات جرم تهدید در قانون جدید کاهش مجازات حبس تعزیری چیست؟

 مجازات این جرم حبس از ۱ ماه تا ۱ سال خواهد بود و قاضی می تواند به جای حکم به حبس حکم به شلاق بدهد از یک ضربه تا ۷۴ ضربه شلاق.

آیا حتی با امکان اثبات و محکومیت فرد در جرم تهدید ممکن است فرد به زندان نرود؟

بله جرم تهدید در قانون دارای مجازات خفیفی است ک غالب نهادهای ارفاقی از جمله تعلیق مجازات، تعویق صدور حکم و مجازات های جایگزین در آن جاری است که از حبس شدن فرد جلوگیری می کند.

اثبات جرم تهدید با اسکرین شات ممکن است؟

بله این امر ممکن است زیرا اسکرین شات هم نوعی دلیل محسوب می شود. و دادگاه اصالت آن را به وسیله کارشناسان خواهد سنجید.

مقالات دیگر

با ما در ارتباط باشید