طرح شکایت در شورای حل اختلاف چه شرایطی دارد

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

کد خدا منشی و ریش سفیدی از دیر باز برای حل اختلافات در میان مردم رایج بوده است. شورای حل اختلاف امروزی نیز بر همین پایه در جامعه نقش ایفا میکند. در حقیقت فلسفه اولیه در شکایت در شورای حل اختلاف، همان صلح و سازش و حل و فصل مسالمت آمیز است.

از طرفی شوراهای حل اختلاف در برخی از موارد نیز صلاحیت این موضوع را دارند که حکم قضایی صادر نمایند. حکمی که از نظر قانونی همان ارزش دادنامه دادگاه را دارد و میتوان به مانند حکم دادگاه آن را اجرا نمود. به صورت خلاصه باید گفت که شورای حل اختلاف دو رو دارد.

  • یک رو همان روی صلح و سازش است که بر مبنای کدخدا منشی و ریش سفیدی استوار است.
  • روی دیگر اما همان است قسمتی از پرونده های سبکتر به شورای حل اختلاف ارجاع و در حقیقت بخشی از بار حقوقی دادگاه ها را به شورای حل اختلاف واگذار نموده است.

علت این واگذاری متاسفانه تراکم بالای پرونده ها در دادگستری و همچنین عدم توانایی مردم در حل اختلاف های کوچک است.

وکیل پایه یک دادگستریچه دعاوی به شورای حل اختلاف میرود؟

راجع به این موضوع که چه دعاوی باید در شورای حل اختلاف محل مطرح گردد قانون دو بخش را برای شورای حل اختلاف تعیین نموده است.

بخش اول بخش صلح و سازش است که قانون میگوید:

در موارد زیر شورا با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می‌نماید:

  • کلیه امور مدنی و حقوقی.
  • کلیه جرائم قابل گذشت.
  • جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت. (آن قسمت از جرایم که مجازات عمومی ندارد.)

به عبارت دیگر شوراهای حل اختلاف فقط نمیتوانند در رابطه با جنبه ی عمومی جرایمی که جنبه عمومی دارند، ساز و کار صلح و سازش را بر پا دارند.

بخش دوم رسیدگی قضایی و صدور حکم قضایی است که قانون میگوید:

شورا در موارد زیر رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

  • در جرائم بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی و امور خلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی که مجازات نقدی قانونی آن حداکثر و مجموعاً تا سی میلیون (۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و یا سه ماه حبس باشد.
  • دعاوی مالی در روستا تا بیست‌ میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و در شهر تا دویست‌ میلیون (۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال.
  • کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه.
  • صدور گواهی حصروراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه ورفع آن.
  • ادعای اعسار از پرداخت محکوم به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد.

شکایت از شورای حل اختلاف

نحوه شکایت و هزینه دادرسی در شورای حل اختلاف

بصورت کلی و تا درصد زیادی، شکایت در شورای های حل اختلاف، همان پروسه دادگاه را طی می نماید و همان مراحل را باید برای شکایت در شورای حل اختلاف طی کرد.

با این توضیح که رعایت برخی از تشریفات قانونی در شورای حل اختلاف الزامی نیست. برای شکایت در شورای حل اختلاف باید ابتدا به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه نموده و با تقدیم و ثبت دادخواست خود اصطلاحا دعوی را شروع کنید.

پس از اینکه دادخواست شما در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت شد، به شورای حل اختلاف صالح ارجاع می گردد و در آنجا برای شما وقت رسیدگی تعیین میگردد که این وقت از طریق پیامک به شما اطلاع داده خواهد شد. هزینه دادرسی در دادگاه و در دعاوی مالی به میزان سه و نیم درصد خواسته شماست.

اما در شورای حل اختلاف این هزینه کمتر و به میزان یک و بیست و پنج صدم درصد خواهد بود. یعنی اگر شما دعوایی را به میزان خواسته ده میلیون تومان در شورای حل اختلاف مطرح نمایید، هزینه دادرسی شما مبلغ صد و بیست و پنج هزار تومان خواهد بود.

شکایت از شورای حل اختلاف

مرجع شکایت از کارمندان دادگاه و شورای حل اختلاف که شان قضایی ندارند و صرفا کارمند اداری هستند، اداره بازرسی قوه قضاییه خواهد بود اما شکایت از تخلفات قضات شورای حل اختلاف به مانند قضات دادگاه در مراجع انتظامی قضات انجام میشود.

پس برای شکایت از شورای حل اختلاف ابتدا باید بببینید که از چه کسی شکایت دارید، از قاضی شورا و یا از کارمندان اداری.

شکایت از شورای حل اختلاف چه شرایط و قوانینی دارد

نمونه دادخواست به شورای حل اختلاف

 

مشخصات طرفین

 

نام

 

نام خانوادگی

 

نام پدر

 

سن

 

 شغل

             شهرستان

محل اقامت   بخش     خیابان- کوچه- پلاک – کد پستی

                 دهستان               (کد پستی حتمآ قید شود)

                  منطقه

 

خواهان

 

خوانده

 وکیل یا   نماینده قانونی
خواسته یاموضوع و بهای آن مطالبه وجه چک به مبلغ ده میلیون تومان به شماره ………. مورخ ……………………

مطالبه هزینه های دادرسی و خسارات تاخیر تادیه

دلائل و منضمات دادخواست(مدارک) چک و گواهی عدم پرداخت به شماره ………… مورخ ………………………..
      شرح دادخواست :
ریاست محترم شورای حل اختلاف شعبه ………….. استان ……………..

احتراما اینجانب …………………………. در مقام خواهان و به موجب یک فقره چک به مبلغ ده میلیون تومان با مشخصات مندرج در ستون خواسته و دلائل، از آقای ……………. با مشخصات مندرج در ردیف خوانده دعوی، طلبکار هستم که ایشان از پرداخت طلب خود خودداری میورزد. فلذا صدور حکم مبنی بر الزام ایشان به پرداخت وجه چک بعلاوه خسارات و هزینه های دادرسی مورد استدعاست.

با تشکر

 

 

 

 

محل امضاء- مهر – اثر انگشت

 

 

 

 

 

 

 

محل نقش تمبر

 

شماره و تاریخ ثبت دادخواست

 

 

 

 

 

 

 

ریاست محترم شعبه………شورای حل اختلاف……………رسیدگی فرمائید

 

نام و نام خانوادگی ارجاع کننده ……………………………….

 

تاریخ……………….امضاء

 

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

مقالات دیگر

با ما در ارتباط باشید