استفاده از پارکینگ و نحوه تقسیم آن

قوانین استفاده از پارکینگ در آپارتمان

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

ابتدا لازم است حق مالکیت یک شخص نسبت به ملک خود را بشناسیم: در واقع در سند مالکیتِ یک واحد مسکونی، قسمتهای مختلف ساختمان اعم از پارکینگ، انباری و غیره … که متعلق به شخص است با ذکر دقیق متراژ آن قید شده است.

این مطلب پارکینگ و نحوه رفت و آمد افراد در پارکینگ، پارکینگ مزاحم، قوانین پارکینگ و استفاده از پارکینگ دیگری نگارش شده  است.

قسمت های مشترک و اختصاصی ساختمان

در ابتدا باید قسمتهای مختلف یک ساختمان را بشناسیم:

قسمت اول: شامل قسمتهای اختصاصی یک ساختمان میشود، که برای هر مالک، در سند آن مشخص و قید میشود. در ماده ۱ قانون اجرایی تملک آپارتمانها آمده است که قسمتهایی از بنا، اختصاصی به حساب می آید، که برای استفاده شخصی مالک  است.

قسمت دوم: در این قسمت بخشهایی از ساختمان یا همان بنا وجود دارد که با سایر اهالی آن ساختمان مشترک میباشد. این بخش از مشترکات را  مشاعات می نامند.

براساس ماده ۲ قانون تملک آپارتمان ها، قسمت هایی از ساختمان که حق استفاده از آن منحصر به یک شخص خاص یا یک آپارتمان یا محل مخصوصی نیست و همه کسانی که در آن ساختمان سکونت دارند میتوانند از آن استفاده کنند را مشاعات گویند.

این قسمت در سند مالکیت ذکر نمی گردد و مختص یک یا چند نفر از مالکان نیست، بلکه تمامی افراد آن ساختمان میتوانند از آن استفاده کنند.

قسمت مشاع یک ساختمان را اینگونه میتوان نام برد

راه روها، پلکان ها، فضاهای داخل پارکینگ یا پارکینگ های اضافه ای که مالک، آن را فروخته و از آنجا رفته است، باغچه، حیات و پشت بام.قوانین پارکینگ در ساختمان

پارکینگ متعلق به چه کسی میباشد؟

شاید برایمان اتفاق بیافتد که وقتی یک آپارتمانی را می خواهیم خریداری کنیم متوجه می شویم که قوانین پارکینگ را ندارد. حال این سوال برایمان پیش می آید که پارکینگ ها چگونه بین واحدها و بر چه اساسی بین آنها تقسیم میشود؟ در جواب باید گفت:

تقسیم پارکینگ به دو صورت امکان میپذیرد:

 1. پارکینگ اختصاصی:  پارکینگ اختصاصی  با تعیین متراژ دقیق، موقعیت، مساحت و محل آن در صورت مجلس تفکیکی و سند رسمی قید میشود. در واقع صاحب پارکینگ، همان صاحب آپارتمان مورد نظر میباشد.
 2. پارکینگ مشاع: پارکینگ مشاعی به هر واحد ساختمان به صورت مشاع میباشد. به این معناست که در صورت جلسه تفکیکی نام واحدهایی که میتوانند به صورت مشاع از پارکینگ ساختمان استفاده کنند قید میشود. در این صورت فقط آپارتمان هایی میتوانند از پارکینگ مشاع استفاده کنند که حق پارکینگ مشاع برای آنها  در سند رسمی قید شده باشد.

نحوه شماره گذاری و تقسیم پارکینگ یک ساختمان بر چه اساسی است؟

نحوه شماره گذاری و پلاک گذاری پارکینگ برای هر واحد توسط مامور و نماینده ثبت انجام میشود. به این صورت که از بالاترین طبقه آپارتمان، کار پلاک گذاری را شروع میکنند و بعد از آن از پایین ترین نقطه آپارتمان، واگذاری پارکینگ را انجام میدهند.

حق رفت و آمد از پارکینگ با چه کسانی است؟

حق رفت و آمد از پارکینگ یک ساختمان برای همه افراد ساختمان حتی کسانی که حق پارکینگ هم ندارند امکانپذیر میباشند. زیرا محیط اطراف پارکینگ مشاع میباشد و همه میتوانند از آن استفاده کنند.

شخصی به بهانه این که قسمت موردنظری از پارکینگ در سند رسمی آن قید شده است و مالک آن میباشد اجازه ندارد عبور و مرور از آن را برای افراد دیگر ساختمان منع کند، یا اینکه در فضایی که پارکینگ اختصاصی خود به حساب می آید کارهای متفاوتی از قبیل زدن چادر یا ریختن ضایعات در آن قسمت انجام دهد.

اگر این کار را انجام دهد هر کدام از مالکین که بخواهند میتوانند به علت مزاحمت ایجاد شده از او شکایت کنند.

استثناء: در این مورد استثنایی هم وجود دارد و آن این است که واحدی که پارکینگ آن به حیات خلوت راه دارد و در آن ترددی وجود ندارد شاید شخص بتواند این کار را انجام دهد ولی در کل پارکینگ جزء مشاعات میباشد و حق استفاده در آن برای همه ساکنان امکانپذیر است مگر این که در سند آن ها، در این مورد قید شده باشد.قوانین پارکینگ در ساختمان

پارکینگ مزاحم چیست؟

اگر در یک ساختمان فضای پارکینگ به صورتی باشد که راه عبور باقی پارکینگ ها باز باشد و برای آنها مشکلی ایجاد نکند شهرداری با توافق اعضای ساختمان و دستورالعملی که در این مورد وجود دارد پارکینگ مزاحمی را در آن فضای آزاد ایجاد میکند که مثلا دو ماشین بتوانند پشت سر هم پارک کنند.

یک مشکلی در این نوع پارکینگ وجود دارد و آن این است که هر زمان یکی از مالکان بخواهد ماشین خود را حرکت دهد مالک پارکینگ مزاحم هم باید خودرو خود را جابه جا کند. در ضمن قیمت این پارکینگ ها از پارکینگ های اختصاصی کمتر است، و با وجود اینکه شخص صاحب پارکینگ میشود اما برای یکی دیگر از صاحبان پارکینگ مزاحمت ایجاد میکند.

نحوه تقسیم پارکینگ مزاحم

نحوه تقسیم پارکینگ مزاحم با توافق همه اعضای ساختمان است در غیر این صورت شهرداری و اداره ثبت بر اساس اولین و آخرین قرارداد خریدارها، قوانین پارکینگ را تقسیم میکند که در بیشتر مواقع پارکینگ مزاحم به شخصی داده میشود که آخرین قرارداد را دارد.

قوانین استفاده از  پارکینگِ دیگری بدون اجازه

اگر شخصی در ساختمان خود زندگی نکند و پارکینگ او خالی باشد، وقتی شخص موردنظر باز گردد و در آپارتمان خود ساکن شود اگر کسی از همان ساختمان از پارکینگ او بدون اجازه اش استفاده کرده باشد، شخص موردنظر باید اجاره این مدت را به مالک آن بپردازد و همچنین مالک می تواند آن را درخواست کند.

ولی اگر مالک، خود اجازه استفاده از پارکینگش را به شخصی یا به مدیر ساختمان سپرده باشد دیگر نمیتواند چنین ادعایی داشته باشد. در کل استفاده از پارکینگ دیگری بدون اجازه مالک آن خلاف قانون است و اگر مالک شکایت کرده و اقامه دعوی کند شخص مورد نظر باید اجرت المثل (اجاره مدت تصرف) را به مالک بپردازد که مقدار آن را کارشناسان دادگستری تعیین میکنند.

همچنین اگر شخصی ماشین خود را در پارکینگ دیگری بدون اجازه او بگذارد و حاضر نشود آن را بردارد جرمش تصرف عدوانی (بدون رضایت مالک) است و مجازات آن جزای نقدی تا حبس و رفع تصرف و مطالبه خسارت وارده به مالک باشد.قوانین پارکینگ در آپارتمان

فروشنده باید به تعهدات خود راجع به واگذاری پارکینگ عمل کند

اگر یک واحد آپارتمان را خریداری کردید که در مبایعه نامه یا سند عادی قید شده که منزل مسکونی  همراه با پارکینگ میباشد اما زمانی که واحد را تحویل میگیرد فروشنده خانه ای بدون پارکینگ به شما تحویل میدهد، در این موقع شما به راحتی میتوانید علیه فروشنده اقامه دعوی کنید و حقتان را بگیرید.

شما باید به دادگاه بروید و دادخواست الزام به انجام تعهد بدهید. بر طبق این دادخواست، دادگاه فروشنده را مجبور میکند آنچه که در سند قید کرده است را انجام دهد و به خریدار پارکینگ را بدهد.

حتی اگر پارکینگی وجود نداشته باشد دادگاه او را مجبور میکند که مبلغ آن پارکینگ را به خریدار بپردازد، که مبلغ پارکینگ را کارشناس دادگستری بر اساس منطقه و محل سکونت ارزشیابی میکند زیرا قیمت پارکینگها با توجه به شرایط محل سکونت متفاوت میباشد.

تبدیل پارکینگ به انباری

اگر مالکی دارای پارکینگی باشد حتی پارکینگ اختصاصی باشد باز مالک پارکینگ نمی تواند پارکینگ خود را تبدیل به انباری کند و یا از حالت پارکینگ تغییر دهد در این موارد سایر همسایه ها می توانند بخاطر مزاحمت طرح دعوای مزاحمت نماید.

پارک کردن موتور سیکلت در پارکینگ

در صورتی که مالک باشید و پارکینگ نداشته باشید اما یک موتور کوچک داشته باشید و بخواهید آنرا در پارکینگ بگذارید، در صورتی میتوانید از پارکینگ استفاده کنید که تمامی مالکین رضایت داده باشند. در غیر اینصورت نمیتوانید از پارکینگ استفاده کنید و یا تقاضای ریموت کنترل درب را بکنید.

گذاشتن دو خودرو در یک پارکینگ

در صورتی که مالکی یک پارکینگ داشته باشد ولی بخواهد دو ماشین خودش را در پارکینگ پارک کند اگر اندازه پارکینگ جوری باشد که برای بقیه مزاحمت ایجاد نکند ایرادی ندارد ولی اگر مزاحم سایر همسایه ها باشد حتی اگر مالک باشد می توان از این فرد اقدام به شکایت کرد تا رفع مزاحمت نماید.

اجاره پارکینگ از ساختمان دیگری

اگر شخصی بخواهد پارکینگی را اجاره کند و پارکینگ برای اهالی همان ساختمان باشد؛ مشکل به وجود نمی آید ولی اگر از اهالی ساختمان دیگری باشد اشکال دارد و قابل اجرا نیست. ولی میتواند با سایر ساکنین توافق کند و برای مدت کوتاهی این کار را انجام دهد. ولی واگذاری کامل پارکینگ، به ساختمانهای دیگر امکانپذیر نیست.

24 پاسخ

 1. با سلام و احترام
  یه سوال داشتم از خدمتتون ، اگه مالک یه واحد آپارتمانی که پارکینگ هم دارد خونه رو اجاره‌ بده و خودش داخل اون آپارتمان سکونت نداشته باشه باز هم میتونه ماشینش رو بیاره و توی این پارکینگ بزاره یا خیر؟
  با عرض معذرت یه سوال دیگه هم داشتم
  تعداد وسیله نقلیه واسه هر پارکینگ هم مشخصه یا نه مالک میتونه هر چند تا که اون فضای پارکینگش جا داره ماشین و موتور بزاره
  خیلی ممنون اگه جواب بدین 🌹🙏

  1. سلام اگر با پارکینگ اجاره داده حق نداره سوال دوم هم بله منعی نداره در قسمت خودش هرکاری بخواد میتونه بکنه

   1. با سلام
    اگر مالک ساختمانی که دارای دو پارکینگ داشته باشد و ملک خود را به کس دیگر اجاره داده و بخواهد ماشین خود را در یکی از دو پارکینگ استفاده کند ایا اجازه همچین کاری را دارد و اجازه مدیر ساختمان نیاز ندارد ؟

     1. سلام ملکشه و نیاز به اجازه مدیر نداره

      مالک ساختمان در ان واحد سکونت ندارد باز هم با توجه به عدم رضایت تمامی مالکان میتواند پارک کنند

    1. با سلام من یه آپارتمان ۴ طبقه ۸ واحده خریداری کردم که تو سند نوشته شده که شما به متراژ ۴۰ متر پارکینگ دارید .کل پارکینگ ۹۰ متر هست ۲ تا ورودی داری یعنی پارکینگ که به بنده اختصاص داره از در هست که از اون رفت و امد نیست فقط ماشین های من توش جا میشه درب هاس هم جدا هست آیا بنده میتوانم از وسط دیوار بکشم و برم از شهرداری تقاضا بکنم که اونجارو کا بریش را تغییر بدن یا همسایه ها اجازه نمیدن

 2. عرض ادب و احترام اگر طبق کروکی شهرداری و سند ثبت که یه قسمت از پارکینگ ساختمان به ۲ لاین تقسیم شده به نحوی که چهار خودروی موجود سه خودرو در یه لاین پشت سر هم قرار بگیرند و خودروی دیگر در لاین دوم در کنار یکی از خودروها قرار بگیرد به نحوی که پشت سرش تا درب خروجی هیچ خودرویی نباشد آیا مالک این قسمت از پارکینگ میتونه ادعا کنه که چون طبق سند و کروکی ترتیب قرارگیری خودروها به این شکل است که پشت سر من تا درب خروجی آزاده پارکینگ من به صورت اختصاصی هست و کسی حتی برای جابه جایی ماشین حق نداره به من بگه باید از مسیر خودروهای لاین کناری استفاده کنه

  1. سلام اگر جز قسمت اختصاصی ملکشون باشه بله این حقو دارن ولی اگر توافق بر چای پارک شده باشه خیر

 3. با سلام و احترام
  در ساختمان چهار واحدی ما دو نفر مالک پارکینگ می باشند، بنده و احدی دیگراز مالکین ، بنده فقط شب ها و ایام تعطیل اقدام به پارک خودرو می نمایم ولی مالک دیگر علاوه بر پارک خودرو از دوستان و بچه های محل نیز دعوت به عمل آورده و آنها را وارد پارکینگ می نماید جهت بازی و سرگرمی ، آیا می توانم با اینکه ایشان مالک می باشد، اقدامی حقوقی درجهت منع ورود افراد غیر به داخل پارکینگ نمایم ؟
  لطفا راهنمایی فرمائید .

 4. سلام ما در یک ساختمان چهار واحدی ساکن هستیم که تنها دو پارکینگ که در هیچ کدوم از سندهای مالکیت هم قید نشده فقط محدود ه پارکینگها تعیین شده که کجا قرار دارند،سه وا از اپارتمان ها متعلق به یک نفر میباشد که دو واحد رو اجاره داده ودر اجاره نامه ها به مستاجرین ش عنوان میکنه که پارکینگ دارند خودش هم ماشین داره و میاره داخل و به ما که مالک ط سوم هستیم میگه پارکینگ ندارید در حالی که اصلا سندی که مشخص کنه کدوم پارکینگ متعلق به کدوم واحد ه نیست مستاجرینش هم مدعی هستند که این قسمت متعلق به منه چون صاحبخانه ام گفته،ممنون میشم پاسخ بدید

  1. سلام سند شما نیاز به بررسی دارد تاپاسخ دقیق داده شود .میتوانید برای بررسی سند به شماره ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰ تماس بگیرید

 5. سلام.من در یک مجتمع ۱۲ واحدی هستم که ۱۱ واحد دیگه پارکینگ مشخص دارن بغیر از من.اما یه تیکه از حیاط که میشه گفت پارکینگ مهمان هست میتونم ماشینمو پارک کنم.اما یکی دو تا از واحدا هرکدوم ۲ تا ماشین دارن که ماشین دومشون رو میان تو این قسمت حیاط پارک میکنن و نمیزارن من ماشینمو پارک کنم.بشون میگم شما پارکینگ یدونه دارین ماشین دومتونو بزارین بیرون که من ماشینمو حداقل تو حیاط بزارم میگن پارکینگ مشاعه هرکی زودتر رسید میتونه بزاره.آیا میتونم اقدام قانونی علیهشون انجام بدم یا حرفشون درسته؟چون پارکینگ دارن اما از حیاط مشاع هم برای پارک ماشین دارن استفاده میکنن!

  1. سلام خیر جای پارک ماشین صرفا پارکینگه و حیاط جز مشاعاته ساختمونه و نمیشه ازش استفاده ای غیر از این کرد نه شما نه ایشان نمی توانید از حیاط استفاده کنید

 6. سلام، وقت بخیر
  ما یه ساختمان ۱۶ واحدی هستیم که ۶ واحد در سندشان پارکینگ قید شده، ۶ واحد انباری، ۴ واحد هم هیچکدام.اما بدلیل قدیمی بودن ساختمان، مکان پارکینگ ها در اسناد مشخص نیست و هیچ کس دقیقا نمی داند کدام ماشین در چه مکانی باید پارک کند و طبق پارکی که از قدیم انجام میشده، واحدهایه پارکینگ دار، پارک میکنند. ۵تا از واحدهایی که پارکینگ ندارند هم به صورت توافقی ماشین هایشان را به داخل پارکینگ می آورند. حال جلسه ای تشکیل داده اند ( که اکثریت بدون پارکینگ ها در آن بوده اند ) و به صورت توافقی پارکینگ ها را شماره گذاری کرده اند. ۵ واحدی که پارکینگ دارند به خاطر منافعی که دارند، مثل استفاده از انباری واحدهایی که پارکینگ ندارند، مخالفتی نکردند اما من با موضوع شماره گذاری مخالفت کردم و به آنها گفتم که شماره گذاری فقط توسط اداره ثبت می تواند انجام شود و باتوجه به مخالفت اینجانب اجازه این کار را نداشته اند اما آنها گفتند چون اکثریت موافقت کردند، ایرادی وارد نیست.
  لطفا راهنمایی بفرمایید. ممنون

  1. سلام برای توافق در قسمت مشاع باید همه موافقت کنند برای سوالات بیشتر میتوانید با این شماره تماس بگیرید ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰

 7. با سلام
  من آپارتمانی را خریده ام که در قولنامه نوشتند که پارکینگ ندارد. بعد یکسال کهپشت سند را با دقت مطالعه کردم ، در قسمت حقوق انتفاعی نوشته با قدر السهم از پارکینگ مشاعی شماره ۷۲۶۹٫
  آیا انکان پیگیری آن و ایاد حق پارکینگ وجود دارد یا خیر؟
  فرضا اگر مالک قبلی بصورت شفاهی و یا مکتوب حق پارکینگ خود را واگذار کرده باشد، من به عنوان مالک جدید میتوانم این حق را بگیرم؟
  با تشکر

  1. سلام سندتون باید خونده بشه . با شماره ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰ تماس بگیرید راهنمایی میشید

 8. بنده یه آپارتمان ۴ طبقه ۸ واحدی یه واحد خریدم که تو سندش نوشته شده که شما ۴۰ متر هم پارکینگ دارین کل پارکینگ ۹۰ متر هست که ۲ تا درب داره از هم جدا هستن از درب که متعلق به بنده هست رفت و آمد نیست یعنی ورودی از اون یکی درب ورودی هست آیا بنده میتوانم به طرف پارکینگ خودم دیوار بکشم وا از شهرداری بخوام که کاربریش رو تغییر بدن آیا همسایه ها میتوانند مانع کار بنده شوند

 9. با سلام، بنده در یک آپارتمان ۶ واحدی زندگی می کنم و تعداد جای پارک این ساختمان ۷ تاست، آیا مدیر می‌تونه اجازه استفاده رو به هیچکس نده؟ یا باید به صورت مساوی تقسیم بشه؟ ممنونم

  1. سلام اگر جز قسمت های مشاع باشد مدیر حق محروم کردن را بدون توافق سایرین ندارد

 10. با سلام و عرض ادب و احترام
  آپارتمان ما دارای ۶ واحد ۱۰۰ متری و یک واحد ۵۰ متری در همکف (زیرپله ای) می باشد. پارکینگ ساختمان مشاع است. آیا واحد زیرپله ای دارای حق استفاده مساوی از پارکینگ میباشد و یا به دلیل متراژ کمتر، میزان استفاده از پارکینگ نصف می باشد؟
  منظور از قدرالسهم که در سند نوشته شده چیست؟ (به اندازه قدرالسهم حق استفاده از عرصه و عیان را دارد)

  1. سلام:اگر میزان قدرالاسهم در سند قید شده باشد همان میزان می باشد.

مقالات دیگر

6 مارس 2024

با ما در ارتباط باشید