هزینه دادرسی در مطالبه خسارت تأخیر

هزینه دادرسی در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و عدم پرداخت هزینه دادرسی پرداخت چک

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

پرسش: در مورد مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در دادخواست آیا خواهان باید هزینه دادرسی بپردازد یا خیر؟

خسارت تأخیر تأدیه وجه چک‌های مورد مطالبه چگونه محاسبه می‌شود؟

خسارت تأخیر تأدیه چنانچه بدون تعیین مبلغ و همراه با دادخواست مطالبه شود هزینه دادرسی ندارد و اگر مستقلاً مطالبه شود یا همراه دادخواست و با ذکر مبلغ مشخصی مطالبه گردد هزینه دادرسی لازم دارد.

در مورد چک‌های صادره بر عهده بانک‌ها با توجه به نظریه تفسیری مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا زمان وصول محاسبه و وصول و ایصال می‌شود.

عدم پرداخت هزینه دادرسی در حکم به پرداخت وجه چک

پرسش:اگر دادگاه بدوی بدون اخذ هزینه دادرسی حکم به پرداخت وجه چک با کلیه خسارات از جمله هزینه دادرسی له خواهان صادر کند و حکم مزبور در دادگاه تجدیدنظر تأیید و قطعی شود آیا با اعتراض محکوم‌علیه می‌توان تا پرداخت هزینه دادرسی توسط محکوم‌له، اجرای حکم قطعی را متوقف کرد؟ در صورت منفی بودن پاسخ، نحوه وصول هزینه دادرسی چگونه است؟

حکم صادره علی‌رغم عدم پرداخت هزینه دادرسی با توجه به قطعیت آن باید اجراء شود، مسئول اجرای احکام نیز در فرض پرسش باید مراتب را به دادگاهی که زیر نظر آن انجام وظیفه می‌نماید اعلام و از آن مرجع کسب تکلیف بنماید.

به نظر می‌رسد اخطار به محکوم‌ٌله جهت پرداخت هزینه دادرسی بتواند راهگشا باشد بدیهی است در صورت امتناع محکومٌ‌له از پرداخت هزینه دادرسی اجرای احکام باید هزینه دادرسی که موضوع حکم نیز قرار گرفته را به حساب دولت منظور و از پرداخت آن به محکومٌ‌له خودداری نماید.

2 پاسخ

    1. سلام دوست عزیز مطابق ماده ۱۳ اصلاحی قانون صدور چک ۱۳۵۵،‌صدور چک سفید امضاء ممنوع می باشد و صادر کننده آن تحت شرایط مقرر قانونی قابل مجازات است.

مقالات دیگر

6 مارس 2024

با ما در ارتباط باشید