شرایط اقامه دعوا و دادن دادخواست

نحوه عملی تنظیم دادخواست

شرایط اقامه دعوا رویه حقوقی ایران برای اقامه دعوا و شرایط رجوع قانونی به دادگاه سه شرط اساسی و شش شرط عادی قائل شده است که در این مطلب به بررسی آن‌ ها می‌پردازیم. شرایط اساسی اقامه دعوا یک : وجود اهلیت قانونی: یعنی اینکه شخص، اهلیت استیفاء یا به عبارت ساده‌تر اهلیت اعمال و […]

تنظیم دادخواست کاملا به صورت عملی

ارکان دادخواست

دادخواستی که به دادگاه های حقوقی تقدیم می شود براساس یک قالب مشخص تنظیم و روی برگه های مخصوص چاپ شود. در این خصوص باید مواردی در تنظیم دادخواست رعایت شود. تنظیم دادخواست شامل ارکانی است که در این مطلب به تفصیل به بررسی آن می پردازیم. چه خواسته‌هایی مستلزم تقدیم دادخواست نیستند؟ مطابق ماده […]

نحوه تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری

نحوه تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری

در این مطلب سعی شده به زبان ساده به موضوع «چگونگی تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری» بپردازیم. رشته حقوق مثل هر رشته تخصصی دیگری اصطلاحات و عبارات ویژه خود را دارد و گاهی در برخی شرایط ممکن است بیش از رشته های دیگر مورد نیاز و عموم واقع شود. اگر با یک سری لغات، […]