عدم ایفای تعهد فروشنده در انتقال سند رسمی

تنظیم سند,پرداخت خسارات به میزان مقرر و به قیمت یوم‌الاداء

پرسش: چنانچه در قرارداد بیع فروشنده متعهد گردد تا تاریخ معین (مثلاً دو ماه دیگر) در دفترخانه اسناد رسمی حاضر شود و سند انتقال را به نام خریدار امضا کند در غیر این صورت علاوه بر استرداد ثمن مبلغ ده میلیون ریال بابت خلف وعده بپردازد: در صورت عدم انجام تعهد، آیا دادگاه می‌تواند فروشنده […]

روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶

تقاضای صدور حکم افراز و تقسیم سهم‌الارث از زمین کشاورزی

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ فصل اول- کلیات ماده ۱- هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده یا بشود درصورتی که تصرف متصرف برحسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری […]

تخلیه و خلع ید مالی است یا غیرمالی

آرای شعب دیوان‌عالی کشور

آیا حکم صریحی در خصوص غیرمالی بودن دعوای تخلیه و مالی بودن خلع‌ید (در صورت اختلاف در مالکیت) وجود دارد؟ در خصوص غیرمالی بودن دعوای تخلیه در قوانین فعلی نص صریح قانونی وجود ندارد؛ لیکن به عنایت به مواد ۱۵۸ و ۱۵۹ قانون اجرای احکام مدنی که در آن مقنن معیار احتساب هزینه‌های اجرایی را […]

تقاضای تخلیه زمین‌های زراعی و کشاورزی

اثبات مالکیت با توسل بر اسناد عادی

تقاضای تخلیه زمین‌های زراعی و کشاورزی پرسش: شخصی زمین مزروعی و کشاورزی خود را به دیگری اجاره داده و به علت انقضای مدت تقاضای تخلیه زمین موصوف را کرده است، سؤال این است که آیا خواهان می‌تواند به‌عنوان تخلیه، زمین کشاورزی و مزروعی خود را پس بگیرد و صدور حکم تخلیه به این عنوان صحیح […]

تخلیه به لحاظ انتقال مورد اجاره به غیر توسط یکی از ورثه

اجرای حکم خلع ‌ید , احراز مالکیت موکول بر دعوای خلع ‌ید

تخلیه به لحاظ انتقال مورد اجاره به غیر توسط یکی از ورثه پرسش: مستأجر یک باب مغازه که تابع قانون سال ۱۳۵۶ بوده فوت نموده و دارای چندین نفر ورثه بوده است، احد از وراث مدتی بعد از فوت پدر، مغازه را به غیر انتقال داده است، موجر چندی بعد متوجه انتقال به غیر شده […]