دعاوی شورای حل اختلاف

دعاوی کیفری شورای حل اختلاف

«شوراهای حل اختلاف»، به منظور افزایش سرعت رسیدگی به پرونده‌ها و دعاوی و اختلافات به وجود آمدند و صلاحیت رسیدگی در خصوص بسیاری از دعاوی کوچک حقوقی و مدنی را دارند. حل و فصل دعاوی از طریق صلح و سازش از دیرباز در ایران رواج داشته، ماده ۱ قانون شورای حل اختلاف، تشکیل این نهاد […]

آثار وکالت (وکالت بلاعزل)

آثار وکالت

آثار وکالتیکی از عقود بسیار مهم و رایج، عقد وکالت است مقنن در قانون مدنی در فصل سیزدهم طی چهار مبحث (مبحث اول در کلیات- مبحث دوم در تعهدات وکیل- مبحث سوم مقررات موکل و مبحث چهارم- انقضای وکالت) با ۲۸ ماده (از ماده ۶۵۶ الی ۷۸۳) مقررات وکالت را بیان کرده است و در […]

تامین دلیل(خسارت خودرو-جهیزیه-شورای حل اختلاف-کیفری)

تامین-دلیل

تأمین دلیل در لغت به معنای ایمن کردن و حفظ کردن است. دلیل عبارت آن از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌نمایند و در اصطلاح حقوقی، تأمین دلیل عبارت است از محافظت دلایل موجود برای امکان استفاده از آن در آینده. هدف از تأمین دلیل حفظ […]

تشریفات ابلاغ قضایی و عدم رعایت تشریفات ابلاغ

 ابلاغ یکی از مهم‌ترین تشریفات رسیدگی می‌باشد و اهمیت آن به‌اندازه‌ای است که اگر به‌صورت قانونی و صحیح انجام نشود مانع تشکیل جلسه رسیدگی می‌شود از این رو بررسی این موضوع در روند رسیدگی بسیار مهم و قابل توجه می‌باشد. مسائل مربوط به ابلاغ در مواد ۶۷ تا ۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی مورد توجه […]

مجازات شهادت دروغ

شهادت شهود

 مفهوم شهادت مفهوم عرفی شهادت کمی وسیع تر از معنای اصطلاحی آن در حقوق است به طوری که در مفهوم عرفی شهادت آمده است: گواهی دادن نقل حادثه‌ای است که رخ داده و شاهد آن را دیده یا شنیده یا لمس کرده یا چشیده یا بوییده است.حال آنکه در تعریف شهادت در حقوق حقوقدانان از […]

دعاوی مالی و غیر مالی چیست(لیست +مصادیق+مفهوم دعوا)

دعاوی مالی و غیر مالی

در دعاوی مالی و غیر مالی اول مفهوم دعوا:دعوا، در لغت به معنای ادعا کردن، خواستن، ادعا، نزاع و دادخواهی آمده است و در اصطلاح حقوقی نیز تعاریف مختلفی از مفهوم دعوا ارائه شده است: یکی از اساتید، دعوا را عملی که برای تثبیت حقی صورت می­گیرد؛ یعنی حقی که مورد انکار یا تجاوز واقع […]

فرجام خواهی چیست؟

فرجام خواهی یکی از سه طریقه فوق العاده شکایت از آراء می‌باشد که هدف از آن، تضمین وحدت تفسیر قوانین و قواعد حقوقی و جلوگیری از انحراف در اجرای قوانین در دادگاه‌ها و تعدیل رویه قضایی است که با اصل ۱۶۱ قانون اساسی مطابقت دارد. نکته ۱: رسیدگی در این مرحله شکلی است نه ماهوی […]

تجدیدنظرخواهی برای مهریه و نفقه و طلاق

تجدیدنظرخواهی طلاق

ماده۳۳۶- مهلت درخواست تجدیدنظر اصحاب دعوا، برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است. نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه نظریه۲۴۱۶/۷-۲۹/۳/۱۳۸۱ ا.ح.ق: تعارضی بین مواد ۳۳۶ و ۴۴۵ ق.آ.د.م.۱۳۷۹ وجود ندارد. زیرا ماده ۳۳۶ مهلت تجدیدنظرخواهی را ۲۰ […]