تخریب ملک توسط شهرداری

تخریب ملک توسط شهرداری

پرسش: در سال ۱۳۶۴ مغازه بالسویه ما را که در مسیر یکی از خیابان‌های شهر قرار گرفته بود، مسئولان وقت شهرداری بدون اخذ سند برگ تخریب، بدون انتقال مغازه به نام خود و بدون پرداخت غرامت ۱۲۵ میلیون ریال بر مبنای نظریه کارشناسی و بدون توجه به تبصره ۲ ذیل ماده ۳ نحوه خرید املاک […]

توقیف خودرو در جرائم مواد مخدر

ادعای مالکیت ثالث نسبت به خودروی توقیف شده در جرائم مواد مخدر

پرسش: در صورتی که دادگاه انقلاب به استناد ماده ۳۰ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر، حکم به ضبط خودروی حامل مواد مخدر را صادر کند و سپس شخص ثالثی با ادعای مالکیت نسبت به آن به رأی صادره اعتراض کند مرجع صالح جهت رسیدگی به شکایت ثالث کدام است؟ نظر اکثریت طبق تبصره یک […]

نحوه اجرای گزارش اصلاحی

نحوه اجرای گزارش اصلاحی در دعوی احتیاج شخصی

پرسش: در صورتی که خواستۀ دعوا، تخلیۀ خانه به علت احتیاج شخصی باشد و بین خواهان و خوانده توافق شود که خوانده عین مستأجره را در تاریخ معینه تخلیه نماید و بر اساس توافق طرفین، دادگاه گزارش اصلاحی صادر نماید، اصدار اجراییه برحسب تقاضای خواهان به استناد سازش‌نامۀ مذکور با مقررات خاص قانون مالک و […]

تفاوت افترا و نشر اکاذیب

تفاوت افترا و نشر اکاذیب

  پرسش: تفاوت ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی در خصوص «افترا» با ماده ۶۹۸ قانون مذکور در خصوص «نشر اکاذیب» چیست؟   در ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی اولاً: موضوع باید جرم باشد؛  ثانیاً: ممکن است این جرم واقع شده باشد؛ ولیکن مفتری نتواند اثبات کند که در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی به قصد […]