فروش سرقفلی بدون اجازه مالک

انتقال سرقفلی بدون اجازه مالک

فروش محل سرقفلی و یا انتقال محل تجاری سرقفلی بر اساس قانون روابط موجر و مستاجر سال۵۶ برخلاف قانون بوده. به این صورت که مستاجر نمی تواند محل سرقفلی را به دیگری انتقال دهد چون دراین صورت موجر و یا مالک می تواند از دادگاه حکم تخلیه مستاجر را بگیرد ولی در مقابل تخلیه اید. […]

توضیح کامل تغییرات قانون چک جدید ۹۷

خسارت تأخیر تأدیه,قانون صدور چک,کیفری بودن صدور چک بدون تاریخ

         چک سندی است که بر اساس آن صاحب حساب به بانک دستور می دهد تا مبلغی که روی آن قید شده را به آورنده چک پرداخت کند. چک یک سند تجاری عادی است که بعضی از ویژگی‌های خاصی در قانون تجارت و قانون آیین دادرسی مدنی برای این سند قائل شدند. […]