مجازات زنا محصنه و غیر محصنه برای مرد و زن

زنا

زنا در لغت به معنی آمیزش از راه نامشروع است؛ به عبارت دیگر، به نزدیکی بین زن و مرد (شامل آمیزش جنسی مهبلی و مقعدی) بدون ازدواج اطلاق می شود؛ یعنی مرد و زن نامحرمی بی آنکه عقد دائم یا موقت بخوانند با هم از راه جلو یا پشت نزدیکی نمایند و دخول صورت بگیرد؛ […]

تصادف با خودرویی که امانتی بوده در دست راننده

مطالبه خسارت,خیانت

پرسش: آقای (الف) به موجب یک فقره قرارداد، کامیون خود را به آقای (ب) تحویل داده تا به مدت یک سال با ماشین کامیون کار کرده و درآمد حاصله را به حساب آقای (الف) واریز کند در مقابل مالک کامیون هم ماهیانه یک چهارم از درآمد حاصله بابت حق‌الزحمه به آقای (ب) پرداخت کند با […]