طلاق در صورت عدم پرداخت نفقه

نفقه و طلاق

  یکی از وظایف مرد در نهاد خانواده، پرداخت نفقه به زن و فرزندان می باشد. این مساله آنچنان از دیدگاه قانونگذار مهم تلقی شده که برای عدم انجام آن جرم پیش بینی نموده است یعنی اگر مردی نفقه زن و فرزندان خود را نپردازد مجرم بوده و برای او مجازات تعیین شده است. یکی از […]