مجازات قتل همسر توسط شوهرش؛ بررسی پرونده علی نجفی

مجازات قتل همسر توسط شوهرش

یکی از خشونت آمیزترین انواع قتل ها که در بستر خانواده رخ می دهد و جزو قتل های خانوادگی محسوب می شود، قتل زن به دست شوهر و یا شوهر توسط زن می باشد. فارغ از انگیزه هایی که اشخاص از ارتکاب این نوع قتل ها می توانند داشته باشند، برای مثال انگیزه های ناموسی […]

تفاوت سرقت و خیانت در امانت در حقوق ایران

تفاوت خیانت در امانت با سرقت

طبق ماده۲۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ؛ «سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.» منتها در قانون مجازات اسلامی از خیانت در امانت تعریفی نشده است و در دو ماده مصادیق آن بیان شده است. طبق ماده ۶۷۳ قانون مجازات بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵، «هر کس از سفید مهر یا سفید امضایی […]