مجازات شهادت دروغ، قسم دروغ و نشر اکاذیب در قانون مجازات اسلامی

مجازات شهادت دروغ، قسم دروغ و نشر اکاذیب در قانون مجازات اسلامی

دروغ عبارت است از اظهارات خلاف واقع توسط یک شخص. دروغ یک رذیلت اخلاقی و عمل نکوهیده می باشد که هم در ادیان مختلف و هم در تمام جوامع، عملی ناپسند تلقی شده و شخص دروغگو نیز بسیار سرزنش شده است. آیا دروغ در قانون ایران مجازات دارد؟ در دین مبین اسلام نیز دروغ یک […]