بررسی جرم افساد فی الارض با توجه به قانون مجازات اسلامی

افساد فی الارض

به موجب ماده ۲ قانون مجازات اسلامی ملاک جرم شناختن یک رفتار تعیین شدن مجازات برای آن است لذا چون مجازات دارد جرم است و به همین دلیل رفتار اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده جرم محسوب می گردد. یکی از جرایم نامبرده شده در قانون مجازات […]