نمونه لایحه جعل مبایعه نامه

نمونه لایحه جعل مبایعه نامه

«جعل» در لغت به معنای دگرگون کردن، گردانیدن، وضع کردن، قرار دادن، آفریدن، منقلب نمودن، ساختن و ایجاد کردن به کار رفته است. جعل در اصطلاح حقوقی عبارت است از: «ساختن نوشته‌هایی برخلاف حقیقت یا امضایی نمودن شبیه امضای دیگری. ولی هر خلاف حقیقتی را نمی‌توان جعل شمرد.» علاوه بر این مرتکب باید دارای سو […]

ماده ۲۱۹ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران

ماده ۲۱۹ قانون مدنی ایرن

طبق ماده ۲۱۹ قانون مدنی؛ عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌ الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت ‌قانونی فسخ شود. این ماده بیانگر اصل لزوم قراردادهاست. این اصل بیان می کند هر معامله ای که شرایط صحت در آن رعایت شده […]

نمونه لایحه دفاعیه تجدید نظرخواهی در موضوع تخریب

لایحه دفاعیه تجدید نظرخواهی در موضوع تخریب

لایحه نوشته ای است کتبی که دو طرف دعوا علاوه بر دادخواست و شکایت اولیه به دادگاه  ارائه می کنند. هر دعوایی رنوی از زمان شکایت یا دادخواست طی می‌کند. و در طول دادرسی علاوه بر درخواستی که در دادخواست یا شکایت  داشته اند درخواست دیگری مثل تجدید نظر خواهی، ارائه اسناد و مدارک و […]